Bereikbaarheid

Afspraken gematigde verhoging haventarieven met één jaar verlengd

1 januari 2021
Hoe kunnen wij je helpen?

De bestaande driejarige afspraak tussen Havenbedrijf Rotterdam en betrokken marktpartijen, vertegenwoordigt door Deltalinqs en VRC, over de stijging van de haventarieven wordt met één jaar verlengd. De haventarieven stijgen in 2021 met 1%, net als in de jaren 2018 tot en met 2020. Dit geldt voor de zeevaart en de binnenvaart. In deze bijzondere tijden hechten partijen eraan om de gematigde tariefontwikkeling ongewijzigd te continueren. Het Havenbedrijf handhaaft eveneens de specifieke maatregelen uit de destijds gemaakte driejarige afspraak, zoals transshipment kortingen voor containers.

Terminals haven Rotterdam

Volgend jaar gaan partijen met elkaar in overleg om de tariefontwikkeling weer meerjarig vast te leggen voor na 2021. Dat biedt de markt helderheid.

Marktconsultatie

Havenbedrijf Rotterdam, Deltalinqs en VRC hebben vaste afspraken over de manier waarop jaarlijks de hoogte van het havengeld wordt vastgesteld. Door gestructureerde marktconsultatie komt de sector tegemoet aan de wens van de overheid voor zelfregulering van de tarieven. Bij deze consultatie worden onder andere inflatie, marktomstandigheden en economische ontwikkelingen meegenomen. De tarieven gelden voor de zeehavens van Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen, Maassluis, Dordrecht, Papendrecht, Zwijndrecht en Moerdijk.

Havengeld

Havengeld is één van de twee primaire inkomstenbronnen van het Havenbedrijf Rotterdam. In 2019 ontving het Havenbedrijf € 290,2 miljoen aan zeehavengeld en € 14,1 miljoen aan binnenhavengeld. De belangrijkste inkomstenbron van het Havenbedrijf is huur en erfpacht van terreinen.