Energietransitie

Air Products en Gunvor werken aan groene waterstof importterminal in Rotterdam

28 juni 2022
Hoe kunnen wij je helpen?

Bron: Air Products / Gunvor

Air Products en Gunvor Petroleum Rotterdam hebben een ontwikkelingsovereenkomst ondertekend voor een importterminal in Rotterdam. De overeenkomst speelt in op de toenemende vraag naar groene energiebronnen om de klimaatdoelstellingen te halen en energiebronnen te diversifiëren. De importterminal zal naar verwachting in 2026 de eerste groene waterstof leveren aan Nederland.

Luchtfoto van Europoort en Maasvlakte
Foto: Dick Sellenraad

Groene waterstofeconomie

Groene waterstof is essentieel voor de energietransitie. Het heeft een aanzienlijk potentieel in het verduurzamen van lastig te decarboniseren sectoren zoals zwaar transport en industrie. Voor de productie van groene waterstof is een grote hoeveelheid hernieuwbare energie nodig waarvan het onwaarschijnlijk is dat de Europese Unie deze hoeveelheden lokaal kan produceren. Hierdoor is de grootschalige invoer van groene waterstof hard nodig om de Europese 'Fit for 55' en 'REPowerEU' doelstellingen voor hernieuwbare energie te behalen. Met dit project kan Nederland een vooraanstaande bijdrage leveren aan deze Europese doelstellingen.

Belangrijke ontwikkelingsmijlpalen

De ondertekening van de overeenkomst is een belangrijke stap richting een investeringsbeslissing die zal worden genomen zodra de bedrijven voldoende vertrouwen hebben in het wet- en regelgevingskader, het vergunningsproces en de financieringssteun. Certificering van groene waterstof moet ervoor zorgen dat de geïmporteerde groene ammoniak, en de daaruit resulterende groene waterstof, ook als zodanig worden erkend en meegeteld in de Europese doelstellingen voor hernieuwbare energie. Met het oog op financiële steun beoogd dit project te worden erkend als een 'Important Project of Common European Interest' (IPCEI- project). Air Products kijkt uit naar de verdere samenwerking met de betrokken stakeholders om bredere steun voor het project tot stand te brengen.

Toegangspoort tot Noordwest-Europa

Het Gunvor-terrein in Europoort Rotterdam is één van de Europese locaties die door Air Products wordt overwogen voor de ontwikkeling van een groene waterstof importterminal. Het terrein biedt een strategische locatie voor het aanlanden van groene ammoniak vanuit grootschalige en overzeese waterstof productielocaties die door Air Products en haar partners worden geëxploiteerd. Bij aankomst zal groene ammoniak worden omgezet in groene waterstof en gedistribueerd naar Europese markten zoals Nederland, Duitsland en België. Air Products en Gunvor hebben beiden een bewezen staat van dienst op het gebied van betrouwbaarheid en veiligheid en streven ernaar prestaties van wereldklasse te leveren op het gebied van persoonlijke- en procesveiligheid.

Voordelen voor de Nederlandse Economie

Uit een onafhankelijke analyse van CE Delft is gebleken dat het project uiteindelijk 260 à 425 miljoen euro aan indirecte economische voordelen zal opleveren, met duizenden nieuwe banen in de komende jaren. Daarnaast zal de besparing van CO2-uitstoot in de transportsector, gecombineerd met het voordeel van de vermindering van andere schadelijke emissies, een algemeen milieuvoordeel opleveren van meer dan 100 miljoen euro in 2030.

Allard Castelein, CEO van Havenbedrijf Rotterdam: 'Wij steunen de plannen van Air Products en Gunvor, die een goed voorbeeld zijn van het gebruik van een ‘brownfield-locatie’ voor het opzetten van een nieuwe importterminal voor groene ammoniak in de haven van Rotterdam. Beide bedrijven zijn al lange tijd actief in de energiesector en spelen in op de maatschappelijke vraag om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen en de energieonafhankelijkheid van Europa te vergroten. Groene ammoniak is niet alleen een waterstofdrager en een grondstof voor de chemische industrie, maar ook belangrijk als hernieuwbare brandstof voor de scheepvaartsector. Met koploperprojecten zoals deze wordt Rotterdam Europa’s belangrijkste waterstofhub.'