Bomen rooien aan de Dintelweg Europoort

01 december 2021
Hoe kunnen wij je helpen?

200 populieren die bij de Dintelweg in de Europoort op de leidingstrook staan, worden vanaf 13 december gerooid.

Bomen aan de Dintelweg
Foto: Ries Wendel de Joode

Het Havenbedrijf heeft de bomen zo lang mogelijk laten staan, maar heeft de leidingstrook nodig voor het aanbrengen van leidingen. Bovendien groeien de wortels te ver in de leidingstrook. De bomen zijn geplant als wegbeplanting. Een kapvergunning is dus niet nodig.

Idverde Bomendienst rooit de bomen en verwerkt het hout op een duurzame wijze. Het hout krijgt daarmee een nieuwe nog nader te bepalen bestemming. Één langere rij bomen wordt terug geplant. Eind 2022 begin 2023 wordt ook de weginfrastructuur gereconstrueerd bij de Dintelweg. Dan zullen ook nieuwe bomen worden geplant. Soort en aantallen worden nog uitgewerkt.

De werkzaamheden passen in het beleid van het Havenbedrijf om de haven duurzaam te ontwikkelen en ook aantrekkelijk te houden voor mensen die er niet hoeven te werken.