Containeroverslag in Rotterdamse haven toegenomen in eerste kwartaal 2024

Hoe kunnen wij je helpen?

Leestijd: 4 minuten

De totale overslag in de haven van Rotterdam is in het eerste kwartaal van 2024 gedaald met 1,4% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. In de eerste drie maanden van dit jaar bedroeg de overslag 110,1 miljoen ton tegenover 111,7 miljoen ton in het eerste kwartaal van 2023. De daling komt voornamelijk door minder overslag van kolen, ruwe olie en olieproducten. De overslag van ijzererts & schroot en LNG nam toe. Ook de overslag van containers zat met een toename van 3,3% in de lift.

Boudewijn Siemons, CEO & COO a.i. Havenbedrijf Rotterdam: “De overslagcijfers laten een beperkte invoer van grondstoffen en uitvoer van eindproducten zien. Dit vertelt ons dat de Europese industriële productie nog steeds te lijden heeft onder de hoge energieprijzen en de lage vraag uit de grootste afnemende sectoren zoals de bouwsector en de proces- en auto-industrie. Uit de groei van de containeroverslag kunnen we de eerste signalen afleiden van het aantrekken van de wereldhandel. Deze voorzichtige tekenen blijven door de oplopende spanningen in de wereld echter uiterst onzeker.”

Euromax terminal op Maasvlakte 2 gezien vanuit de lucht. Foto: Martens Multimedia
Euromax terminal op Maasvlakte 2 gezien vanuit de lucht. Foto: Martens Multimedia

Droog massagoed

De overslag van droog massagoed is met 4,5% gedaald in vergelijking tot de eerste drie maanden van 2023. De belangrijkste reden voor de daling is de sterke krimp van de kolenoverslag. Er werd twee miljoen ton minder kolen behandeld dan vorig jaar als gevolg van de lagere vraag naar energiekolen voor stroomproductie in kolencentrales. Doordat de Duitse staalproductie aantrok nam ook de import van ijzererts toe. De sterke stijging van 93,7% van het segment overig droog massagoed is vertekend doordat er in het eerste kwartaal van 2023 een correctie is geweest op de overslag.

Hetzelfde geldt voor de daling van 23,9% van het segment agribulk. Zonder de correctie laat de overslag in het segment agribulk een daling zien van 10,9%. Overig droog massagoed laat een daling zien van 16,8%. Binnen het segment overig droog massagoed vallen grondstoffen die in energie-intensieve sectoren worden gebruikt. De productie van deze sectoren is nog steeds laag, omdat energiekosten een groot deel van de productiekosten vertegenwoordigen.

Nat massagoed

De overslag van natte bulk nam af met 3,1% tot 52,6 miljoen ton. De daling van 1,6 miljoen ton werd veroorzaakt door minder overslag van ruwe olie, minerale olieproducten en overig nat massagoed. De raffinagemarges in Noordwest-Europa zijn goed, wat leidt tot een goede benutting van raffinaderijen en een vrijwel gelijke aanvoer van ruwe olie als in 2023. Wel was de vraag naar olieproducten dit kwartaal lager dan in het eerste kwartaal van 2023, toen er veel geïmporteerd werd ter vervanging van Russische olieproducten.

De overslag van LNG, als bron van aardgas, is wederom gestegen met 3,6% tot 9,1 miljoen ton. In het segment overig nat massagoed is een daling te zien over de hele linie van chemische, hernieuwbare tot plantaardige & dierlijke producten. De procesindustrie in Europa heeft het nog steeds moeilijk als gevolg van hoge energieprijzen en uitblijvende vraag.

Containers en breakbulk

Het containersegment laat voor het eerst in drie jaar weer een lichte toename van de overslag zien. De overslag in tonnen liet een stijging zien van 3,3% (van 31,5 miljoen ton naar 32,5 miljoen ton) en in TEU (standaardmaat voor containers) steeg de overslag met 2,0% tot 3,3 miljoen TEU. De situatie in de Rode Zee heeft geleid tot fors minder schepen (24,5%) en minder volume uit Azië (13,7%) in de maanden januari en februari door vertragingen en gemiste afvaarten. Het inregelen van de veranderde vaarschema’s leidde in eerste instantie tot de nodige aanpassingen in de logistieke keten.

De totale vraag naar goederen is vrijwel niet beïnvloed. Inmiddels is die situatie onder controle en in maart kwamen er aanzienlijk meer schepen binnen (11.5%) en herstelden de volumes uit Azië zich. Ook de volumes op de andere vaargebieden laten een positief resultaat zien. Voorzichtig economisch herstel en de afbouw van voorraden dragen hieraan bij. Het feeder verkeer van Rotterdam naar de Middellandse zeehavens laat ook een sterke stijging zien (29,0%). Doordat schepen omvaren via Kaap de Goede Hoop en havens worden overgeslagen, wordt lading voor deze regio via feeder schepen vanuit Rotterdam naar de havens in de Middellandse zee verscheept.

De totale overslag van het marktsegment breakbulk (Roll-on/Roll-off en overig stukgoed) daalde met 1,9% naar 7,8 miljoen ton. De RoRo overslag daalde met 3,8% naar 6,3 miljoen ton ten opzichte van het eerste kwartaal vorig jaar, omdat volumes naar het Verenigd Koninkrijk nog steeds geen herstel laten zien. Overig stukgoed steeg met 7,4% tot 1,5 miljoen ton.