DeltaPORT Donatiefonds steunt Biberbunker

26 juni 2023
Hoe kunnen wij je helpen?

Het DeltaPORT Donatiefonds steunt met een forse bijdrage de instandhouding van het bunkercomplex Biber in Oostvoorne. Het geld gaat worden gebruikt voor het maken van een eigentijdse maquette van het luchtverdedigingssysteem dat door de Duitsers in de Tweede Wereldoorlog werd ontwikkeld.

Seeburgbunker onderdeel van het bunkercomplex Biber in Oostvoorne

De maquette, in de vorm van een tafel, krijgt een plek in de zogeheten Seeburgbunker, één van de bunkers in het Oostvoornse complex. De bunker dankt zijn naam aan de Seeburgtisch, een geavanceerde uitvoering van een tafel als voorloper van een radarsysteem. Het bunkercomplex vormde een onderdeel van de kustbewaking en luchtverdediging.

De stichting Biberbunker ijvert voor de instandhouding van het complex en het vertellen van de historie van de Duitse oorlogsvoering in het westen van Nederland. Naast het complex in Oostvoorne waren er in de oorlog drie van zulke stellingen.

Steun van het DeltaPORT Donatiefonds is er ook voor de stichting Kinderen van de Voedselbank. Met de hulp van het ‘burenfonds van de haven’ kunnen kledingpakketten inclusief schoenen worden verstrekt aan kinderen van ouders die noodgedwongen moeten leven van de voedselbank in Rotterdam.

DeltaPORT Donatiefonds, persbericht 19 juni 2023, pagina 2 van 2 Bijdragen zijn er recent ook toegekend aan de stichting Rotterdams Jazz Orkest, dat in het kader van het twintigjarig bestaan jonge musici laat spelen op bekende regionale festivals, aan de stichting Kinderfondsen voor de organisatie van bootcamps in Rotterdam én aan de stichting Kinderkampen Rotterdam voor de organisatie van zomerkampen voor kinderen uit minder draagkrachtige gezinnen.

Voor het Kasteel van Rhoon is er financiële steun voor een project waarbij regiobewoners het over het leven in de omgeving van het kasteel in de middeleeuwen wordt uitgelegd. Een donatie is er ook voor de stichting Het Rotterdams Zeilschip, dat met het project Zorg onder Zeil samen met leerlingen van het Zuiderpark College zeiltochten aanbiedt aan mensen die intensieve zorg en begeleiding nodig hebben. De stichting Sleepboothaven Maassluis krijgt steun van het fonds voor vaartochten waarmee de historie van de Maassluise sleepboten wordt verteld.

Met het DeltaPORT Donatiefonds tonen bedrijven in het Rotterdamse haven- en industriegebied en het Havenbedrijf Rotterdam hun maatschappelijke betrokkenheid. Het fonds verstrekt geldelijke bijdragen aan instellingen zonder winstoogmerk die actief zijn op het gebied van welzijn, cultuur, sport en recreatie in de directe omgeving van het Rotterdamse haven- en industriegebied.