Energietransitie

Duurzame warmte regio Den Haag en glastuinbouw stap dichterbij

9 september 2019
Hoe kunnen wij je helpen?

Duurzame warmtelevering aan huishoudens in de regio Den Haag en de glastuinbouw in het Westland op basis van overtollige warmte uit de haven van Rotterdam komt in een stroomversnelling. Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat maakte vandaag bekend dat Gasunie de eerste fase van een hoofdtransportnet voor warmte door Zuid-Holland verder gaat ontwikkelen. De geleverde warmte vervangt het gebruik van aardgas in woningen, bedrijven en kassen. De bereikte CO2-reductie vormt een belangrijke bijdrage aan het realiseren van de klimaatdoelen. Naar verwachting kan de eerste warmte vanaf 2023 bij de klant wordt geleverd.

Infographic Warmteproject Zuid-Holland

Warmteproject in Zuid-Holland: ‘Leiding door het Midden’

Gasunie werkt aan de ontwikkeling van ‘Leiding door het Midden’. Dat is hoofdinfrastructuur voor warmte vanuit de haven van Rotterdam naar Den Haag, waarbij een aftakking komt bij Delft voor de warmtelevering aan de glastuinbouw. Daarnaast is de nieuwe Vondelingenplaat-leiding voorzien om de restwarmte vanuit verschillende bedrijven uit de haven te kunnen aanvoeren. Havenbedrijf Rotterdam en Gasunie werken samen aan deze ontwikkeling.

Deze hoofdinfrastructuur voor warmte wordt gereguleerd en biedt toegang aan verschillende aanbieders van bronnen en de bedrijven die in de omliggende gemeenten warmte leveren aan huishoudens, met Gasunie als de voorziene onafhankelijk warmtetransportbeheerder. Eneco heeft enige jaren geleden het initiatief genomen tot de ontwikkeling van Leiding door het Midden. Die activiteiten draagt zij nu over aan Gasunie. In de nieuwe constructie concentreert Eneco zich op de finale levering van warmte aan huishoudens en bedrijven in de Haagse regio. Betrokken partijen verwachten in 2020 een definitief investeringsbesluit te kunnen nemen.

Actieve betrokkenheid Rijk

Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat noemt in een Kamerbrief de ontwikkeling van een regionaal warmtetransportnet in Zuid-Holland verstandig, met het oog op de verduurzamingsopgave op de lange termijn. Wiebes kondigt een “actieve betrokkenheid van het Rijk” aan in de realisatie van de hoofdinfrastructuur. De overheid steunt het project nog dit jaar met €15 miljoen en trekt €75 miljoen uit voor de periode 2020-2030.

Ulco Vermeulen, directeur Participations & Business Development Gasunie: ”Warmtenetten zijn een onmisbare component in de duurzame energiemix van 2050. In Zuid-Holland kan op deze manier op relatief korte termijn CO2-emissie worden gereduceerd. De aanwijzing als onafhankelijk transportnetbeheerder sluit aan bij het publieke belang om met onze infrastructurele kunde en ervaring bij te dragen aan de klimaatdoelstellingen. Het past naadloos bij onze ambitie om ons verder te ontwikkelen naar een breed open access energie-infrastructuurbedrijf. Naast aardgas en groen gas richten wij ons ook op het transport van waterstof, lng en CO2, waarbij partijen nu ook non-discriminatoir toegang verkrijgen, tot de levering van warmte.”

Kees-Jan Rameau, Chief Strategic Growth Officer van Eneco:
“Als oorspronkelijk initiatiefnemer zijn wij verheugd dat ons project breed wordt omarmd. In onze nieuwe rol als gebruiker van Leiding door het Midden gaan wij duurzame warmte aanbieden aan onze bestaande klanten in de Haagse regio. En werken we aan stevige groei van ons aantal duurzame warmteklanten in Zuid-Holland. Dit past bij onze ambitie om Nederland om te schakelen.”

Allard Castelein, CEO van het Havenbedrijf Rotterdam:
“Om de restwarmte van de industrie te kunnen benutten is nieuwe infrastructuur nodig. Met steun van het Rijk zetten we nu een belangrijke stap in de ontwikkeling van een regionaal warmtenet. In de haven is voldoende warmte beschikbaar om 500.000 huishoudens en een belangrijk deel van de glastuinbouw van warmte te voorzien. Daarmee kan op jaarbasis een CO2-reductie van 2 tot 3 miljoen ton bereikt worden.”

Voldoende aanbod

Een hoofdtransportnet voor warmte is een leiding gevuld met warm water. Het voert naar centrale locaties waar warmtebedrijven de warmte afnemen en vervolgens via een fijnmaziger leidingstelsel de warmte bij de klant afleveren.

Leiding door het Midden krijgt een capaciteit van 250 MW en zal daarmee een deel van de warmtevraag in de regio Westland en de Haagse regio invullen. De haven van Rotterdam heeft ruimschoots voldoende aanbod van restwarmte, ook om een toekomstige groeiende warmtevraag te kunnen faciliteren.

Ondertussen werkt de industrie aan een verduurzaming van de productieprocessen. Ook dan komt restwarmte vrij die duurzaam is en vervolgens weer ingezet kan worden voor de verwarming van huishoudens en bedrijven. Omdat de warmte van de industrie altijd in voldoende mate beschikbaar blijft, zijn warmtenetten toekomstbestendig.