Duurzaamheid

Geopolymeerbeton moet gemeengoed worden in haven Rotterdam

20 juni 2024
Hoe kunnen wij je helpen?

Leestijd: 2 minuten

Het proefproject in de 2e Petroleumhaven die Havenbedrijf Rotterdam heeft gehouden met het gebruik van geopolymeerbeton in een zoute, maritieme omgeving is een groot succes gebleken.

Inmiddels wil het Havenbedrijf ook bij een aantal grotere projecten gebruik maken van geopolymeerbeton, beton waarin geen cement zit. Dat blijkt uit een presentatie van de resultaten van het proefproject. “Door cement te vervangen, wordt de CO2-uitstoot van het beton verlaagd, in dit geval met wel 50 %. Het gebruik van geopolymeerbeton helpt om de CO2-footprint van het Havenbedrijf te verlagen”, aldus Egbert van der Wal, executive manager Havenbedrijf Rotterdam.

Het gebruik van geopolymeerbeton past in het beleid van het Havenbedrijf om de bedrijfsvoering te verduurzamen. Het bedrijf onderhoudt 80 kilometer kademuur en 200 kilometer glooiing. De komende jaren blijft er volop geïnvesteerd worden in nieuwe kademuren en in het vervangen van bestaande kademuren. De Rotterdamse haven wil in 2050 klimaatneutraal zijn en tegelijkertijd vitaal en concurrerend blijven. Het Havenbedrijf geeft daarbij het voorbeeld. Zo lopen er ook proeven met het op stroom zetten van baggerslib en gebruikt het Havenbedrijf kunststof in havenmeubilair als remmingswerk, steigers en pontons. Daarnaast bereidt het Havenbedrijf de inkoop voor van nieuwe patrouillevaartuigen die emissieloos moeten kunnen varen.

Yangtzekanaal

Bij het proefproject in de 2e Petroleumhaven heeft het Havenbedrijf twee secties van de kademuur in totaal 100 strekkende meter uitgevoerd in geopolymeerbeton om zo een aantal praktische aspecten van het storten van dit beton te beproeven. Het beton presteert grofweg hetzelfde als traditioneel beton. Het proefproject heeft ertoe geleid dat het Havenbedrijf inmiddels meer en grotere constructies in geopolymeerbeton wil gaan uitvoeren, bijvoorbeeld bij de aanleg van de nieuwe kade in het Yangtzekanaal.

Geopolymeerbetonnen kade in de 2de Petroleumhaven (De Klerk MartensMultimedia).
Geopolymeerbetonnen kade in de 2de Petroleumhaven (De Klerk MartensMultimedia).

Egbert van der Wal verwacht dat het Havenbedrijf in de komende maanden steeds vaker geopolymeerbeton zal toepassen in meer projecten, zodat het gebruik van geopolymeerbeton in de haven snel gemeengoed zal zijn.