Duurzaamheid

Mini-serie: Helden van de shortsea in de schijnwerpers (deel 3)

3 juni 2024
Hoe kunnen wij je helpen?

Leestijd: 6 minuten

Shortsea biedt een duurzaam en betaalbaar alternatief voor andere modaliteiten. De Waal-Eemhaven in Rotterdam is de thuisbasis van Europa's grootste hub voor de speciale shortsea-scheepvaart: De City Terminal, met een capaciteit van meer dan een miljoen TEU per jaar. Op de City Terminal werken verschillende shortsea-partijen samen om een ​​ultramodern shortsea-product aan te kunnen bieden. In deze trilogie worden verschillende wereldwijd opererende spelers uitgelicht. Deze episode gaat over QTerminals Kramer Rotterdam.

Mini-serie: shortsea sterren in de schijnwerpers

Shortsea vormt een duurzaam en betaalbaar alternatief voor andere modaliteiten. In deze trilogie worden drie Rotterdamse spelers die wereldwijd actief zijn in de schijnwerpers gezet. Deel 3 gaat over gaat over QTerminals Kramer Rotterdam. In hun vakgebied zijn zij de grootste speler van Europa.

Naast de grote concentratie aan samenwerkende (shortsea) terminals en shortsea-dienstverleners zorgt de Rotterdam City Terminal voor snel en betrouwbaar transport en de overslag van goederen binnen Europa. Rotterdam biedt ook het grootste netwerk van feederdiensten aan met aansluitingen op internationale lijndiensten en directe deep-sea-verbindingen met meer dan 140 internationale havens.

Linchpin is QTerminals Kramer Rotterdam, een relatief nieuwe naam maar evengoed al jarenlang een gevestigde speler.

De grootste van Europa

Halverwege de jaren zestig begon Marcel Kramer met het reinigen van containers. Later werden de diensten uitgebreid met containerreparaties en andere diensten. Tegenwoordig is dat nog steeds de kernactiviteit van het bedrijf dat eind 2023 werd overgenomen door het QTerminals. “Met een totaalpakket ontzorgen wij enerzijds de klant, zowel aan het havenbekken als daarbuiten. In ons vakgebied zijn we de grootste speler van Europa, aldus een trotse president-directeur André Kramer.

Op vijf strategische locaties, met een totale oppervlakte van 65 hectare, biedt QTerminals Kramer Rotterdam activiteiten aan met betrekking tot containerdepot voor rederijen en shortsea-dienstverleners. Eén van die locaties is de City Terminal. Op precies dezelfde plek waar het ruim zestig jaar geleden allemaal begon biedt het Kramer City Depot nu elke denkbare depotdienst aan. “Dat varieert van reparaties aan koelcontainers en het reinigen van containers tot het bewaken van de temperatuur in koelcontainers,” weet Kramer. “Het feit dat we die diensten op die strategische locaties kunnen leveren draagt aanzienlijk bij aan onze kracht.”

‘Clustering biedt kansen’

Het feit dat alle diensten op één strategische locatie zijn geconcentreerd maakt de City Terminal uniek in Europa. “Dit is een zeer gespecialiseerd cluster met specifieke diensten voor de shortsea-sector. Dat is nu al waardevol, maar het zal in de toekomst nog belangrijker worden. Temeer daar we als sector concurreren met het wegtransport.”

Dankzij de clustering ontstaan er logistieke kansen, aldus Kramer: “Het clusteren van al deze verschillende spelers op één gespecialiseerde terminal kan logistieke voordelen opleveren waarvan de hele logistieke keten profiteert. Uiteindelijk draait alles om service en prijs. Hoewel er op dat vlak al de nodige stappen zijn gezet hebben we nog veel meer in petto. Kramer denkt onder andere aan het koppelen van systemen. “Dat staat momenteel nog in de kinderschoenen en vergt bovendien een aanzienlijke investering, maar ook dat wordt uitgerold,” weet hij. “Als iedereen verder kijkt dan zijn eigen bedrijfsgrenzen en meer samenwerkt kunnen we als cluster nog succesvoller zijn.”

QTerminals Kramer Rotterdam werkt zelf al nauw samen met alle partijen op de City Terminal. Naast de ‘gewone’ diensten op het gebied van containerdepot wordt bijvoorbeeld ook de douaneafhandeling voor RST verzorgd. “We beschikken over een door de douane geautoriseerde interne route tussen ons depot en RST, RSC, MRT en Cool Port. Hierdoor wordt een snelle en efficiënte uitwisseling van volle en lege containers gegarandeerd. Onze klanten besparen hierdoor veel tijd en kosten”, legt Kramer uit.

“Juist omdat we een neutrale rol spelen en niet concurreren met andere deelnemers in het cluster hebben we een spilfunctie en kunnen we uitstekend samenwerken met alle partijen,” aldus de president-directeur.

Luchtfoto Q Terminals Kramer Rotterdam. Foto MartensMultimedia.
Luchtfoto Q Terminals Kramer Rotterdam. Foto: Martens Multimedia.

Samenwerken op het gebied van duurzaamheid

Samen met het Havenbedrijf kijkt QTerminals Kramer Rotterdam ook naar andere manieren om verbeteringen door te voeren. Duurzaamheid staat hoog op hun agenda. Port of Rotterdam introduceerde een nieuw energiesysteem met Zero Emission Services (ZES) om de binnenvaart duurzamer te maken. De ambitie is om in 2050, 400 elektrische schepen van energie te voorzien met 650 ZES-batterij pakketten, op 40 routes middels een open netwerk van 20 dockingstations. Dit zal de uitstoot in de sector verminderen met 400.000 - 480.000 ton CO2 en ongeveer 2.800 ton stikstof per jaar. “Een van die dockingstations zal naar verwachting in de tweede helft van dit jaar klaar zijn op onze RCT op de Maasvlakte. Dat biedt ons dan kansen bij de elektrificatie van onze apparatuur,” benadrukt Kramer.

Binnen haar eigen organisatie is er ook sprake van een grote toewijding aan duurzaamheid. Door over te stappen van diesel op HVO100, een fossielvrije alternatieve brandstof, heeft QTerminals Kramer Rotterdam de CO2-uitstoot van zijn vrachtwagens en stapelaars al met 80 procent teruggebracht. Ook zijn de nieuwste vrachtwagens voorzien van een schonere Stage V-aandrijflijn. “Maar ook hier kijken we verder vooruit, mede door de ambities van ons moederbedrijf QTerminals,” vervolgt Kramer. “In de toekomst willen we overstappen op stapelaars en terminaltrekkers met een emissievrije elektrische aandrijving. De ontwikkelingen gaan zo snel dat ik verwacht dat we over vier of vijf jaar een aanzienlijk deel van onze apparatuur geëlektrificeerd zullen hebben.”

Het bedrijf ziet ook mogelijkheden voor duurzaamheid in de voortgaande samenwerking met andere belanghebbenden in de shortsea-cluster. Bijvoorbeeld door de gezamenlijke inkoop van groene stroom. “Als we echt vooruitgang willen boeken in Europa moeten we ervoor zorgen dat we zo snel mogelijk CO2-neutraal kunnen werken. Voor steeds meer klanten, vooral in Scandinavië, is dat een belangrijk criterium. We moeten wel.” Ook hier ziet de president-directeur een rol weggelegd voor het Havenbedrijf, bijvoorbeeld door het stimuleren van kostenneutrale investeringen: “Gelukkig wordt dat al gedaan. De haven van Rotterdam stimuleert bedrijven, aan de hand van verschillende initiatieven, om de noodzakelijke overstap naar groenere oplossingen te maken.”

Technologische duurzaamheid

QTerminals Kramer Rotterdam is ook gefocust op technologische duurzaamheid. Naast het koppelen van systemen kan het verder terugbrengen van handelingen, bijvoorbeeld via automatisering, immers ook voordelen voor de gehele keten opleveren. Mede daarom is QTerminals Kramer Rotterdam onlangs gestart met een pilot waarin de mogelijkheden worden onderzocht voor semi-autonoom vervoer naar de Cool Port koelhub van Lineage, eveneens gevestigd op de City Terminal. “Vanwege de relatief hoge investeringen die nodig zijn, is automatisering voor lege depots nog niet zo ingeburgerd als in andere sectoren. Het wordt echter steeds minder duur. En dat biedt kansen”, stelt Kramer. Het doel van de pilot is om containers onbemand van A naar B te vervoeren waarbij de terminaltruck de route autonoom rijdt en een werknemer op afstand het transport monitort en waar nodig de lastige delen overneemt.

“Enerzijds dwingt de schaarste op de arbeidsmarkt ons om verder te kijken en nieuwe initiatieven zoals deze te ontwikkelen. Aan de andere kant willen we zo efficiënt mogelijk werken en onze leidende positie versterken door voortdurende verbetering. Momenteel bestaat de helft van onze transportkosten uit personeelskosten. Als we dat percentage omlaag kunnen brengen met technologische innovaties profiteert de hele logistieke keten hiervan.” Vijf jaar geleden heeft het bedrijf een onderzoek uitgevoerd waaruit bleek dat het aantal containers dat in hetzelfde gebied kan worden opgeslagen kan worden verdubbeld door het transport te automatiseren. “Zeker gezien de verwachte groei zullen we ons op dit soort initiatieven moeten richten”, meent Kramer.

Kramer City Depot

Terrein: 13,5 ha
Kade 525 m
Diepte 8,85/11,65 m
Portaalkranen: 2
Capaciteit (TEU): 14.000
PTI: 120

Meer informatie: www.qterminals-kramerrotterdam.com