Havenbedrijf Rotterdam benoemt Friedrich-Wilhelm Meyer tot vertegenwoordiger in Zuidwest Duitsland

Hoe kunnen wij je helpen?

Leestijd: 2 minuten

Per 1 april is Friedrich-Wilhelm Meyer aangesteld als vertegenwoordiger van de haven van Rotterdam in de zuidwestelijke deelstaten van Duitsland. Hij wordt samen met Wolfgang Schlegel, die vorig jaar is benoemd, verantwoordelijk voor de regio Zuidwest Duitsland. Meyer en Schlegel volgen daarmee Roland Klein op die de afgelopen 9 jaar de functie vervulde.

Friedrich Wilhelm Meyer

Meyer heeft een achtergrond in de Duitse automotive sector en bekleedde verschillende logistieke management posities in zowel Duitsland als de Verenigde Staten. Hij beschikt over een groot netwerk en brengt veel ervaring mee op het gebied van internationaal supply chain management. Als vertegenwoordiger van de Rotterdamse haven houdt Meyer zich bezig met de verdere uitbreiding van het netwerk in de regio en is hij contactpersoon voor verladers, brancheorganisaties, lokale overheden, rederijen, vervoerders en expediteurs.

De regio Zuidwest Duitsland is door de aanwezigheid van veel grote industriële partijen, een belangrijke achterland regio voor de haven van Rotterdam. De haven fungeert als een belangrijke schakel in de logistieke keten van en naar deze Duitse regio. Het Havenbedrijf heeft de ambitie om zijn positie als logistieke hub voor deze regio verder te versterken door volumes op een duurzame en efficiënte wijze af te handelen. Goede infrastructuur, digitalisering en het delen van data zijn daarbij onontbeerlijk.

Het is voor het eerst dat er twee vertegenwoordigers actief zijn voor de Rotterdamse haven in één regio. Als gevolg van de energie en grondstoffen transitie zullen er fundamentele veranderingen in goederenstromen en productielocaties gaan plaatsvinden in Europa. De import van fossiele brandstoffen zal afnemen en nieuwe importstromen zoals waterstof of biomassa zullen toenemen. Om meer focus te kunnen leggen op het behouden van bestaande lading en het aantrekken van nieuw ladingstromen, heeft het Havenbedrijf daarom besloten om twee vertegenwoordigers aan te stellen. Samen met marktpartijen zullen zij zich gaan bezighouden met het verder optimaliseren van de verbindingen tussen haven en het achterland.