Bereikbaarheid

Havenbedrijf Rotterdam en DeltaPort versterken samenwerking in Noordrijn-Westfalen

5 juni 2019
Hoe kunnen wij je helpen?

De grootste Europese zeehaven en havengroep DeltaPort Niederrheinhäfen streven naar een versterkte samenwerking. Het doel is om met behulp van digitalisering het achterland van Noordrijn-Westfalen nog beter te kunnen ontsluiten en op het gebied van transport en logistiek een reductie van CO2 te bewerkstelligen doordat afvalwarmte op een ideale manier wordt gebruikt. Hiertoe hebben beide partijen vandaag in München een intentieverklaring ondertekend.

Emile Hoogsteden, directeur Containers, Breakbulk
Emile Hoogsteden, directeur Containers, Breakbulk and Logistics van Havenbedrijf Rotterdam en directeur Andreas Stolte van DeltaPort

Met de stadshaven Wesel, de Rhein-Lippe-Hafen Wesel, de haven van Voerde-Emmelsum alsmede de havens van Emmerich en Rheinberg-Orsoy staan er in totaal vijf havens met drie modaliteiten ter beschikking om in het met vele files geplaagde Noordrijn-Westfalen duurzaam de overstap mogelijk te maken van vrachtauto's naar de ecologisch belangrijke verkeersdragers binnenscheepvaart en treinverkeer.

DeltaPort is voor Rotterdam de ideale partner om de regio's van het Roergebied, het Münsterland, Oost-Westfalen-Lippe en het zuidelijke Westfalen nog efficiënter te kunnen bereiken. De DeltaPort-groep met haar mogelijkheden en nadruk op het gebied van agrarische bulkgoederen, projectlogistiek en containerlogistiek biedt uitstekende voorwaarden om de leveranciersketen naar de genoemde regio's te optimaliseren.

De samenwerking van de beide havens richt zich op drie strategische punten:

 1. Koellogistiek
  Beide havens maken een sterke groei door op het gebied van de koellogistiek. Gezamenlijk onderzoeken de beide partijen hoe deze goederenstromen nog betrouwbaarder, efficiënter en duurzamer kunnen worden ondersteund en vervoerd.
 2. Digitalisering
  Het proces van digitalisering in de logistiek dient versneld te worden. Efficiëntere processen in het vervoer, bij de overslag, het magazijnbeheer en inbedrijfstelling evenals meer transparantie voor de klanten staan centraal bij de gezamenlijke ontwikkelingen.
  De structurele digitale uitwisseling van informatie (bijv. door Rotterdamse producten zoals Boxinsider en mobiele OCR) tussen de beide havens wordt verder uitgebreid. Met meer transparantie en een hogere betrouwbaarheid kan het intermodale verkeer verder worden uitgebouwd, wat bijdraagt aan een betere bereikbaarheid van DeltaPort en Rotterdam.
 3. Duurzaamheid
  Er wordt ook aandacht besteed aan het ecologisch duurzaam ontwikkelen van de afzonderlijke stappen binnen complexe logistieke oplossingen. Rotterdam heeft op dit punt ervaring bij de overstap naar een op de lange termijn emissievrije haven en DeltaPort zorgt met innovatieve technologische projecten voor meer voordeel voor de klant.

Hierbij wordt de nadruk gelegd op het duurzaamheidsproject ”EcoPort 813“, dat in de toekomst het aanwezige afvalwarmtepotentieel van de aluminiumfabriek in de haven van Emmelsum ter grootte van 136 GWh zal gebruiken om temperatuurgeleide logistieke gebouwen van CO2-neutrale energie te voorzien. 27.000 ton CO2 kan op die manier in het kader van de energievoorziening van de te vestigen koelinstallaties worden bespaard. Naast het gebruik van afvalwarmte voor logistieke centra in de haven, zal ook de duurzaamheid voor transportoplossingen (bijv. op het water) nader worden onderzocht.

Voor beide partners vormen dergelijke projecten de toekomst bij de duurzame ontwikkeling van hun havens en de hiermee samenhangende logistieke ketens. Emile Hoogsteden, directeur Containers, Breakbulk & Logistics van Havenbedrijf Rotterdam, en directeur Andreas Stolte van DeltaPort bezegelden de intentieverklaring met een handdruk en benadrukten het belang van deze stap voor alle betrokkenen. ”We zien in Rotterdam niet alleen de grootste Europese zeehaven maar veeleer een van de leidende drijvende krachten achter de innovatie van de havenlogistiek“, zegt Stolte. ”Wij zijn er ook van overtuigd dat we met deze samenwerking gezamenlijk een belangrijke bijdrage leveren aan de duurzame ontwikkeling van logistieke ketens en daarmee ook zorgen voor de ontlasting van ons milieu.“