Duurzaamheid

Havenbedrijf Rotterdam en Eneco maken groene walstroom voorziening voor Boskalis-schepen in Waalhaven

27 juni 2022
Hoe kunnen wij je helpen?

Havenbedrijf Rotterdam en Eneco gaan walstroomvoorzieningen aanleggen in de Waalhaven, zodat afgemeerde werkschepen van Boskalis daar kunnen draaien op groene stroom in plaats van op fossiele brandstoffen.

Aangemeerd Boskalis schip in de Waalhaven voor de kantoren van Boskalis

De walstroominstallatie wordt gebouwd op terrein van Boskalis in de Waalhaven Rotterdam. Er zijn op deze locatie twee ligplaatsen aan de kade die een hoge bezetting kennen. De schepen komen naar het servicecenter in de Waalhaven voor onderhoud en voor de voorbereidingen van offshore projecten.

De beoogde opleverdatum van de walstroominstallatie is 1 juni 2023 en levert 2 GWh groene stroom per jaar. Daardoor wordt jaarlijks 1,6 kiloton minder CO2 uitgestoten. Boskalis laat met dit project ‘groen leiderschap’ zien, dat goed is voor de haven, voor het klimaat en voor omwonenden.

Walstroom is een belangrijk onderdeel van de energietransitie en dit project past in de gezamenlijke walstroomstrategie van het Havenbedrijf en de gemeente Rotterdam, en in de One Planet strategie van Eneco, die zich richt op klimaatneutraliteit in 2035. Afgemeerde schepen draaien nu nog veelal op generatoren voor de benodigde energie aan boord. Hierbij vindt uitstoot plaats van onder andere fijnstof, stikstof en CO2. Walstroom biedt de kans om die uitstoot met tot 90% te verminderen door schepen te voorzien van een schone energiebron en het uitschakelen van generatoren draagt tevens bij aan geluidsreductie.

Na de walstroominstallatie op de landtong Rozenburg voor offshore schepen van Heerema en de ferry terminal Stena Line Hoek van Holland wordt de Boskalis locatie in de Waalhaven de derde walstroominstallatie voor zeeschepen in de haven van Rotterdam.

Eneco en Havenbedrijf Rotterdam voeren dit project uit via de Joint Venture Rotterdam Shore Power. Zij zijn eigenaar van de walstroominstallatie en bieden walstroom aan ‘as a service’. Boskalis realiseert de netaansluiting in eigen beheer. Eneco levert de groene stroom aan Boskalis, afkomstig van Nederlandse Eneco wind&zon bronnen. Het project wordt mede gefinancierd door de gemeente Rotterdam en de Europese Unie via het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.

Mede gefinancierd in het kader van de respons van de Europese Unie op de COVID-19-pandemie via het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.