Havenbedrijf Rotterdam presenteert toekomstscenario's 2050

30 september 2022
Hoe kunnen wij je helpen?

De wereld verandert razendsnel. Meer dan ooit is onze toekomst ongewis. Juist nu is het belangrijk ons hierop voor te bereiden door deze toekomst te verkennen.

Man kijkt door verrekijker

Inzicht in hoe de toekomst eruit zou kunnen zien, is belangrijk zodat het Havenbedrijf hierop kan inspelen. Welke investeringen zijn nodig voor het aantrekken van nieuwe goederenstromen, bedrijvigheid en schone energiedragers? Waar moet worden bijgestuurd? Hieronder zijn de vier toekomstscenario’s beknopt omschreven. Je kunt ook de whitepaper (alleen in het Engels) downloaden.

Analyses

Havenbedrijf Rotterdam heeft vier uiteenlopende wereldbeelden uitvoerig geanalyseerd. Centraal in deze analyses stond de vraag hoe veranderingen in geopolitiek, economie, maatschappij en technologie van invloed zouden zijn op het havenindustriële complex en de omvang en samenstelling van de goederenoverslag in de haven. Gaat de wereld vol voor ambitieuze klimaatmaatregelen of stokt de energietransitie? Richten machtsblokken handelsbarrières op ter bescherming van de eigen industrie of mag vrijhandel floreren? Verkiezen consumenten kwaliteit boven prijs of juist het tegenovergestelde?

De vier toekomstscenario's en hun wereldbeelden

  1. Connected Deep Green: Goede mondiale samenwerking met versnelling op digitale transparantie in de logistieke ketens en wereldwijde inzet op doelstellingen tegen klimaatverandering, resulterend in een wereldwijde CO2-neutraliteit in 2050, brede welvaart en hoge economische groei en een maximale temperatuurstijging van 1,5 graad Celsius deze eeuw.
  2. Regional Well-Being: Vanuit een gezamenlijk streven naar transitie ontstaat begin 2030, door het ontbreken van voldoende mondiaal vertrouwen, binnen clusters van landen een kanteling naar een regionale focus op een schone en gezonde leefomgeving, privacy en welzijn. Dit resulteert in een verslechterend vestigingsklimaat voor de basisindustrie in Noordwest-Europa en een gematigde economische groei.
  3. Protective Markets: Een wereld met wantrouwen tussen machtsblokken, wereldwijd geopolitieke spanningen en suboptimale integratie in logistieke ketens. Er zijn concurrerende economische belangen in een gefragmenteerde wereld met focus op zelfvoorziening, eigen financiële welvaart, veerkracht en verdediging. Geen wereldwijde CO2-neutraliteit voor 2100 en lage economische groei.
  4. Wake-Up Call: Toenemende zorgen om de economische gevolgen van externe schokken zoals voedsel- en energiebeschikbaarheid of extreem weer geven een keerpunt. Het besef neemt toe dat strategische samenwerking en rigoureuze maatregelen nodig zijn om CO2-uitstoot te beperken. Dit zorgt voor strategisch sterk EU-beleid, gematigde economische groei en late maar snelle transitie naar duurzame energie.

Impact van elk scenario

Welke impact elk scenario heeft op de overslag in de haven van Rotterdam staat samenvattend geïllustreerd in onderstaande infographic.

Overslag toekomstscenario in miljoenen tonnen

Allard Castelein, CEO van Havenbedrijf Rotterdam: 'Deze jongste inschattingen laten zien dat ons portfolio de komende dertig jaar ingrijpend verandert. De toekomstscenario’s helpen ons om de positie van het havenindustriële complex gericht te versterken door in te zetten op voldoende productie- en verwerkingscapaciteit, goede connectiviteit met de belangrijkste achterlandmarkten en het versnellen van duurzaamheid.'