Persbericht

Havenbedrijf Rotterdam test baggeren door waterinjecties

Havenbedrijf Rotterdam onderzoekt momenteel of het toepassen van baggeren door middel van waterinjectie onderdeel wordt van het nieuwe baggeren in Rotterdam. Dit onderzoek past in het programma PRISMA waarbij het Havenbedrijf nieuwe baggermethodes en de gedragingen van slib onderzoekt met als doel efficiënter baggeren en minder CO2-uitstoot.

Het Havenbedrijf houdt de Rotterdamse haven kunstmatig op diepte. Jaarlijks wordt er in de havenbekkens ongeveer 5 miljoen kuub baggerspecie gebaggerd. Dat zijn ongeveer 500 voetbalvelden vol met één meter bagger.

Waterinjectievaartuig Jedsed van Van Oord

Havenbedrijf zet waterinjectievaartuig Jedsed van Van Oord in bij proeven in het Calandkanaal met deze voor de haven nieuwe manier van baggeren.

Waterinjectie-baggeren

Waterinjectie-baggeren wordt gezien als dé toekomst op het gebied van onderhoud- baggeren van schoon slib op ligplaatsen en vaarwegen. Er wordt water in de bodem van het te baggeren gebied geïnjecteerd. Op deze manier ontstaat een homogeen mengsel van water en sediment. Dit homogene mengsel zal onder invloed van de zwaartekracht en/of stroming wegstromen in een bepaalde richting.

Proef

Waterinjectie-baggeren is de afgelopen twee jaar getest in het Calandkanaal. Hier is een slibvang gemaakt en door het slib hier eens in de 6-8 weken te injecteren in plaats van het door een sleephopperzuiger te verwijderen wordt bespaard op baggerkosten. Tevens wordt waterinjectie toegepast op moeilijk te bereiken locaties in de haven en op druk bezette ligplaatsen. Hierdoor hebben de klanten in de haven minder last van ondiepe ligplaatsen of van baggeroperaties die overslag in de weg zitten.

PRISMA

PRISMA staat voor PRogramma Innovatie Sediment MAnagement. Het is een programma van het Havenbedrijf Rotterdam dat mogelijkheden onderzoekt om de baggerwerkzaamheden te innoveren en de karakteristieken van slib beter te definiëren. Het PRISMA-onderzoek wordt samen met onderzoeksinstituten zoals TU Delft, Deltares en MARIN uitgevoerd.

Automatisch op de hoogte blijven van ontwikkelingen in de haven?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.

Choose your language

The page is not available in chosen language.

Go to the front page