Innovatie

Havenbedrijf Rotterdam test baggeren door waterinjecties

3 november 2020
Hoe kunnen wij je helpen?

Havenbedrijf Rotterdam onderzoekt momenteel of het toepassen van baggeren door middel van waterinjectie onderdeel wordt van het nieuwe baggeren in Rotterdam. Dit onderzoek past in het programma PRISMA waarbij het Havenbedrijf nieuwe baggermethodes en de gedragingen van slib onderzoekt met als doel efficiënter baggeren en minder CO2-uitstoot.

Waterinjectievoertuig Jetsed van Van Oord in Calandkanaal
Havenbedrijf zet waterinjectievaartuig Jetsed van Van Oord in bij proeven in het Calandkanaal met deze voor de haven nieuwe manier van baggeren.

Het Havenbedrijf houdt de Rotterdamse haven kunstmatig op diepte. Jaarlijks wordt er in de havenbekkens ongeveer 5 miljoen kuub baggerspecie gebaggerd. Dat zijn ongeveer 500 voetbalvelden vol met één meter bagger.

Waterinjectie-baggeren

Waterinjectie-baggeren wordt gezien als dé toekomst op het gebied van onderhoud-baggeren van schoon slib op ligplaatsen en vaarwegen. Er wordt water in de bodem van het te baggeren gebied geïnjecteerd. Op deze manier ontstaat een homogeen mengsel van water en sediment. Dit homogene mengsel zal onder invloed van de zwaartekracht en/of stroming wegstromen in een bepaalde richting.

Proef

Waterinjectie-baggeren is de afgelopen twee jaar getest in het Calandkanaal. Hier is een slibvang gemaakt en door het slib hier eens in de 6-8 weken te injecteren in plaats van het door een sleephopperzuiger te verwijderen wordt bespaard op baggerkosten. Tevens wordt waterinjectie toegepast op moeilijk te bereiken locaties in de haven en op druk bezette ligplaatsen. Hierdoor hebben de klanten in de haven minder last van ondiepe ligplaatsen of van baggeroperaties die overslag in de weg zitten.

PRISMA

PRISMA staat voor PRogramma Innovatie Sediment MAnagement. Het is een programma van het Havenbedrijf Rotterdam dat mogelijkheden onderzoekt om de baggerwerkzaamheden te innoveren en de karakteristieken van slib beter te definiëren. Het PRISMA-onderzoek wordt samen met onderzoeksinstituten zoals TU Delft, Deltares en MARIN uitgevoerd.