Havenbedrijf Rotterdam verwelkomt het NAIADES III actieplan voor de binnenvaart

15 juli 2021
Hoe kunnen wij je helpen?

Op 24 juni heeft de Europese Commissie het NAIADES III actieplan voor een ‘toekomstbestendige binnenvaart’ gepubliceerd. Het Havenbedrijf Rotterdam (HbR) verwelkomt het initiatief en de bijbehorende Flagships die inspelen op de noodzaak om goederenstromen via de binnenvaart te vervoeren en de transitie naar een emissievrije binnenvaart te faciliteren. Het actieplan vervult daarmee een belangrijke rol in het borgen van de concurrentiepositie van de sector op de lange termijn.

Container binnenvaartschip

Het NAIADES III actieplan verschijnt op een belangrijk moment, aangezien de binnenvaart momenteel kampt met een stagnerend aandeel in het goederenvervoer. Als gevolg van de energietransitie is het van belang te erkennen dat de samenstelling van het goederenvervoer verandert. Fossiele bulkstromen nemen af en tegelijkertijd neemt het aandeel van containers toe. Dit is juist het segment waarop de binnenvaart zal moeten concurreren met het wegtransport. De implementatie van het actieplan is een goede eerste stap op de concurrentiepositie van de binnenvaart te versterken, haar marktaandeel te borgen en een modal backshift te voorkomen.

Doelstellingen verankeren

HbR steunt daarnaast het voorstel van de Commissie om een samenwerkingskader voor de binnenvaart op te zetten met het TEN-T netwerk (Flagship 1). Dit moet de EU-lidstaten in staat stellen om grensoverschrijdende acties en projecten beter te coördineren. Echter, om de voorgestelde doelstellingen te realiseren (i.e. vergroten van de capaciteit, aanpakken van infrastructuurknelpunten op het TEN-T netwerk) roept de haven de Commissie op om deze doelstellingen ook te verankeren in toekomstige projectcalls binnen het Connecting Europe Facility financieringsprogramma. Zodoende kunnen projecten die bijdragen aan deze doelstellingen financieel worden ondersteund.

Wat zijn de implicaties?

Tot slot, met betrekking tot de technical guidance van de Commissie over milieu- en klimaatdoelstellingen bij investeringen in transportinfrastructuur (Flagship 4), benadrukt HbR dat bij het geven van dergelijk advies altijd rekening moet worden gehouden met de relatieve positie van de binnenvaart. Zo moet er bij het opstellen van ecologische implicaties voor de verdieping van vaarwegen rekening worden gehouden met de implicaties voor de hele waardeketen. De verdieping van vaarwegen kan namelijk ook nadere delen van het netwerk ontlasten.