Havenbedrijf verwelkomt positie Europees Parlement op het EU-emissiehandelssysteem

7 juli 2022
Hoe kunnen wij je helpen?

Op woensdag 22 juni heeft het Europees Parlement haar positie ingenomen over het EU-emissiehandelssysteem (ETS), inclusief de uitbreiding van het ETS naar de scheepvaart.

Het Havenbedrijf Rotterdam verwelkomt de positie van het Europees Parlement, en verwacht dat de voorgestelde maatregelen zullen bijdragen aan de vergroening van de scheepvaart en tegelijkertijd de concurrentiepositie van EU-zeehavens borgt d.m.v. maatregelen om ontwijkgedrag tegen te gaan.

CMA CGM Jacques Saade bunkert LNG

Om een effectieve bijdrage te leveren aan het terugdringen van de emissies van de scheepvaart, moet er in het ETS rekening worden gehouden met potentieel ontwijkgedrag en de impact daarvan op de concurrentiepositie van EU-zeehavens t.o.v. niet-EU havens. Uit onderzoek van CE Delft blijkt dat ontwijkgedrag realistisch is, ook als de ETS prijs nog relatief laag is (afgezet tegen de extra kosten van een havenaanloop, brandstofkosten, operationele kosten, etc.). Zodoende steunt het Havenbedrijf Rotterdam de maatregelen zoals aangenomen door het Parlement om het voor schepen minder aantrekkelijk te maken om het ETS te omzeilen, bijv. door niet-EU havens binnen een straal van 300 zeemijl op te nemen in het ETS en door 100% van de emissies op extra-Europese trajecten vanaf 2027 mee te rekenen.

Daarnaast stelt het Europees Parlement voor om 75% van de inkomsten uit de veiling van emissierechten uit het scheepvaartgedeelte te oormerken voor een ‘Ocean Fund’ ter ondersteuning van de transitie naar een klimaatbestendige maritieme sector. Het havenbedrijf steunt het oormerken van inkomsten voor investeringen in de maritieme sector (o.a. voor investeringen in haveninfrastructuur en de uitrol van duurzame brandstoffen) en verwacht dat dit de transitie naar duurzame scheepvaart zal stimuleren.

De medewetgevers, het Europees Parlement en de Raad van de EU, zullen nu de informele onderhandelingen starten om tot een politiek compromis te komen. Het Havenbedrijf Rotterdam is van mening dat de positie van het Europees Parlement een goede basis biedt om ontwijkgedrag aan te pakken en roept de EU-lidstaten op om rekening te houden met de positie van het Parlement.