Veiligheid

Kribbakens geplaatst in Scheur en Nieuwe Waterweg

20 april 2021
Hoe kunnen wij je helpen?

In overleg met Rijkswaterstaat heeft Havenbedrijf Rotterdam kribbakens op een aantal kribben in het westelijk havengebied langs de Rozenburgse landtong geplaatst ter verhoging van de nautische veiligheid. Dit gebied staat onder invloed van eb en vloed. Daardoor komen de kribben regelmatig onderwater te staan. Door de kribbakens blijven ze duidelijk zichtbaar. De afgelopen jaren zijn pleziervaartuigen nogal eens op de kribben gevaren. Tien procent van alle nautische ongevallen in het Rotterdamse haven- en industriegebied wordt hierdoor veroorzaakt.

Kribbaken langs de Rozenburgse landtong
Foto: Marius van den Ouden

Het plaatsen van de kribbakens past in beleid van het Havenbedrijf om de steeds populairder wordende pleziervaart veilig - voor zichzelf en voor de beroepsvaart - deel te laten nemen aan het scheepvaartverkeer in de Rotterdamse haven. Andere maatregelen om de veiligheid te vergroten zijn de inzet van RHIBs die in de zomermaanden actief patrouilleren, het inschakelen van waterstewards om pleziervaart op het water voor te lichten en de deelname van het Havenbedrijf aan het samenwerkingsverband ‘Varen doe je samen’.