Duurzaamheid

Marktinformatiedag voor de tender Zon op De Slufter

10 november 2023
Hoe kunnen wij je helpen?

Leestijd: 2 minuten

Op 27 november 2023 organiseren Havenbedrijf Rotterdam, Rijkswaterstaat en Rijksvastgoedbedrijf een marktinformatiedag voor geïnteresseerde marktpartijen in de tender Zon op De Slufter. Het baggerdepot De Slufter stelt 80 hectare wateroppervlakte ter beschikking voor het realiseren van een drijvend zonnepark.

De Slufter
Foto: MartensMultimedia

In het depot De Slufter slaan Havenbedrijf Rotterdam en Rijkswaterstaat verontreinigde baggerspecie op. Havenbedrijf Rotterdam en Rijkswaterstaat beheren en onderhouden samen dit depot op de Maasvlakte. Om slim om te gaan met de schaarse ruimte willen zij dit in de toekomst deze bestaande exploitatie combineren met de opwek van zonne-energie. Daarom wordt een deel van dit gebied voor 27 jaar te huur aangeboden.

Opwekken duurzame energie

Door de zonnepanelen in het baggerdepot te laten drijven is voor het opwekken van duurzame energie op deze locatie geen extra ruimte nodig. De uiterst westelijke ligging van depot De Slufter maakt het tot een van de meest zonrijke plekken in Nederland. Het gebied kan in potentie een geïnstalleerd vermogen van circa 128 MWp kwijt en zou daarmee het grootste drijvende zonnepark van Europa worden. Hiermee wordt jaarlijks een hoeveelheid duurzame stroom opgewekt welke gelijk staat aan het verbruik van ca. 33.000 huishoudens en een CO2 reductie van ruim 50kton.

Havenbedrijf Rotterdam, Rijkswaterstaat en Rijksvastgoedbedrijf bereiden de tender voor en Havenbedrijf Rotterdam voert de tender uit. Naar verwachting start de tender rond de jaarwisseling. In 2024 selecteren zij de partij die het drijvend zonnepark gaat realiseren.

Tijdens de marktinformatiedag op De Slufter ontvangen marktpartijen informatie over het gebied, over de tender en is er een mogelijkheid tot informatie-uitwisseling tussen initiatiefnemers, marktpartijen en andere geïnteresseerden.

Marktinformatiedag

  • Datum: Maandag 27 november 2023
  • Tijd: 12.00-17.00 uur [exacte agendapunten en tijdstippen wordt de week voorafgaand gedeeld]
  • Locatie: Bezoekerscentrum De Slufter, Noordzeeboulevard 501, Rotterdam

Er geldt een maximum van twee personen per geïnteresseerde partij.