Bereikbaarheid

Minder ligplaatsen in centrum Rotterdam

7 september 2022
Hoe kunnen wij je helpen?

Havenbedrijf Rotterdam en de Gemeente Rotterdam hebben overeenstemming bereikt over het overdragen van het beheer van kademuren en glooiingen in het stadsgebied aan de gemeente. Daardoor verdwijnen enkele ligplaatsen in het stadsgebied.

Maashaven Rotterdam nieuwe binnenhavenpontons (foto Endeburg)
©Endeburg

Het gaat met name om de ligplaatsen aan de Feijenoordkade, de Rhijnspoorkade (voormalig Tropicana) en het eerste Katendrechtse Hoofd. Vanaf 1 oktober mogen de ligplaatsen niet langer gebruikt worden als openbare ligplaats. Hoewel ook een groot deel van het Noordereiland in beheer over zal gaan naar de gemeente, blijven de ligplaatsen aan de vernieuwde Maaskade wel beschikbaar voor de binnenvaart.

De achtergrond van het verdwijnen van deze ligplaatsen is de gestage verschuiving van havenactiviteiten uit het centrum naar meer westelijk gelegen havens. Rotterdam heeft de afgelopen jaren geïnvesteerd in ligplaatsen voor binnenvaart in de Maashaven, waarmee de totale capaciteit aan ligplaatsen op peil blijft. Hiermee heeft de gemeente de mogelijkheid om de vrijgekomen locaties mee te nemen voor herontwikkeling en hergebruik in de ambitie voor de binnenstedelijke Nieuwe Maas.