Energietransitie

Onderzoek havens van Rotterdam en Yokogawa naar hogere branche-overschrijdende efficiëntie in energie en resources

25 september 2023
Hoe kunnen wij je helpen?

Leestijd: 3 minuten

Het Havenbedrijf Rotterdam en Yokogawa Electric Corporation zijn een haalbaarheidsonderzoek gestart naar een groei in branche-overschrijdende integratie van efficiënt energie- en nutsvoorzieningenverbruik in het industriegebied rond Rotterdam.

Men hoopt daarmee bij te kunnen dragen aan de ambitieuze decarbonisatiedoelstellingen in de regio. Uit een eerste vooronderzoek is gebleken dat het optimaliseren van het gebruik van elektriciteit en nutsvoorzieningen bij bedrijven een kostenbesparing van maar liefst 5% zou kunnen opleveren.

Botlek seen from the sky

De activiteiten van de individuele bedrijven in de petrochemische sector zijn over het algemeen sterk geoptimaliseerd. Doordat zij zich echter zorgen maken om vertrouwelijke informatie vrij te geven, zijn ze terughoudend om 'bij de buren te kijken' en in energieclusters met andere bedrijven samen te werken, terwijl dat wel meer energie- en resource-besparingen kan opleveren.  De haven van Rotterdam en Yokogawa willen deze barrière doorbreken door het vertrouwelijk delen van data te faciliteren en met behulp van een vergaande integratie binnen het cluster om de grote, potentiële efficiëntiewinst te bereiken door de productie in hele industrieclusters te optimaliseren.

Met behulp van de integratie van diverse nutsvoorzieningen, zoals warmte, elektriciteit en waterstof, kan de industriële flexibiliteit worden vergroot. Dat leidt ook weer tot een hogere efficiëntie. Zo kan het elektriciteitsverbruik 'achter de meter' tussen aangrenzende bedrijven geoptimaliseerd worden om de piekbelasting te kunnen beheren, wat er op zijn beurt weer aan bijdraagt dat opstoppingen in het elektriciteitsnetwerk in het havengebied worden voorkomen of teruggedrongen. Diezelfde benadering kan worden uitgebreid door het gebruik van andere nutsvoorzieningen in goede banen te leiden. Zo kunnen bedrijven die stoom als nevenproduct hebben ervoor kiezen om hun productie op het juiste moment op te schroeven, namelijk als een aangrenzend bedrijf meer stoom nodig heeft – hierdoor gaat er minder warmte verloren. Mogelijk vormt deze aanpak, die meerdere nutsvoorzieningen beslaat, in het algemeen een belangrijke bijdrage aan energiebesparingen en emissiereductie.

Als de grootste haven van Europa – en de thuisbasis van meer dan 200 bedrijven – bezit de haven van Rotterdam een unieke positie om dit project te faciliteren en te implementeren en zo de energietransitie te ondersteunen. Yokogawa is in staat om de bestaande simulatietechnologie toe te passen, waarmee een optimale productieplanning en oplossingen voor regionaal energiebeheer worden ondersteund, en adviseringsmogelijkheden kunnen worden geïdentificeerd over de kansen op efficiëntieverbetering binnen diverse industriële systemen.

Voorbereidend haalbaarheidsonderzoek

Een vooronderzoek naar de haalbaarheid door beide bedrijven is reeds afgerond, waarbij gebruik werd gemaakt van computersimulaties en vergelijkingen tussen de bedrijfsvoeringen binnen het industriële cluster in de Rotterdamse haven om de bespaarmogelijkheden in diverse nutsvoorzieningen te identificeren. Dit werd gecombineerd met diepgaande workshops en rondetafelgesprekken met diverse bedrijven die in dit gebied actief zijn. 

Uit het vooronderzoek naar de haalbaarheid bleek dat er een verbetering tot 5% mogelijk is met behulp van een betere afstemming van het gebruik van elektriciteit, warmte, stoom en grondstoffen als water en industrieel gas, wat resulteert in lagere kosten en een kleinere voetafdruk in het koolstofverbruik. Een diepere integratie en optimalisatie binnen het industriële cluster kunnen op de langere termijn leiden tot besparingen van wel 10%. Op deze manier kan de regio Rotterdam zich ontwikkelen tot een "industriële deeleconomie", waarin het delen van resources en de infrastructuur leiden tot zeer efficiënte bedrijfsvoering bij alle ondernemingen in de regio.

Na deze eerste, positieve evaluaties zijn de haven van Rotterdam en Yokogawa nu een haalbaarheidsonderzoek gestart met enkele petrochemische en energiebedrijven binnen het cluster op basis van bestaande bedrijfsvoeringen, om zo concrete gebruikerscases te definiëren. De eerste resultaten van het haalbaarheidsonderzoek worden tegen het einde van 2023 verwacht. Indien deze voldoende positief zijn, houdt de volgende stap het ontwikkelen van plannen in voor de uitvoer van praktijkonderzoek onder de deelnemende bedrijven in de haven, te beginnen in 2024.