Bereikbaarheid

Oosterhout Container Terminal sluit zich aan bij West-Brabant corridor

14 juni 2018
Hoe kunnen wij je helpen?

Oosterhout Container Terminal (OCT) sluit zich aan bij de West-Brabant corridor, de in februari 2018 gelanceerde samenwerking tussen deepsea terminals, binnenvaartrederijen en binnenlandse terminals om containerlading te bundelen op de vaarroute tussen Tilburg, Moerdijk en de Rotterdamse haven. Met OCT erbij groeit het containervolume op deze vaarroute met circa dertig procent.

Oosterhout Container Terminal

De samenwerking betekent in de praktijk dat schepen bij meerdere terminals in Moerdijk, Tilburg en Oosterhout lading combineren voor één deepsea containerterminal in Rotterdam of andersom. Samenwerking op de hoofdcorridors en het bundelen van lading in het achterland is van belang om een betere bezettingsgraad van de schepen te realiseren en daarmee de wachttijden bij de terminals te verlagen. Dat was in februari 2018 reden voor het Havenbedrijf Rotterdam om ketensamenwerking op de West-Brabant corridor financieel te ondersteunen.

Arie Rietveld, eigenaar van OCT: ‘De West-Brabant corridor is een toonbeeld van betrouwbaarheid en goede samenwerking tussen sterke partners in de logistieke keten. Dat is de reden waarom we ons aansluiten’, aldus Rietveld.

Emile Hoogsteden, directeur Containers, Breakbulk & Logistics van Havenbedrijf Rotterdam: ‘Hoe meer containervracht gebundeld wordt voor vervoer van en naar het achterland, hoe beter, want het versnelt de efficiënte afhandeling in de haven van Rotterdam’.

Eerste resultaten samenwerking

De West-Brabant corridor is een belangrijke vaarroute voor de verbinding tussen de haven van Rotterdam en het achterland. Ruim 15% van het totale containerbinnenvaartvolume van en naar de terminals in Rotterdam wordt over deze corridor vervoerd.

Sinds begin 2018 werken Barge Terminal Tilburg, Combined Cargo Terminals en Moerdijk Container Terminals samen op de route tussen Tilburg, Moerdijk en de Rotterdamse haven om lading te bundelen.

De eerste resultaten laten zien dat de West-Brabant corridor circa 75% minder afwijkingen heeft op de aangevraagde bezoekafspraken bij de terminals ten opzichte van het gemiddelde. Ook zijn er 30% minder binnenvaartschepen bij de deepsea terminals aangekomen en is het volume wat per vrachtauto wordt vervoerd met 20% gedaald ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De gemiddelde call-size is door de bundeling van de volumes verdubbeld en de totale havenverblijftijd is daarmee met 30% teruggebracht. Deze resultaten tonen aan dat containervrachtbundeling werkt om havencongestie te verminderen.