Energietransitie

Proef met extra walstroom uit batterij voor binnenvaart

4 maart 2022
Hoe kunnen wij je helpen?

Gratis walstroom voor deelnemers aan proef in Rotterdam

Op de Maaskade in Rotterdam ligt gratis walstroom te wachten voor grote binnenvaartschepen (CEMT klasse V en hoger) die deelnemen aan een proef met walstroom uit een batterij systeem. Skoon Energy heeft daar in opdracht van Havenbedrijf Rotterdam een batterijsysteem geplaatst om de lokale walstroomvoorziening voor de binnenvaart te versterken.

Walstroom batterij op het Noordereiland

In het centrum van Rotterdam geldt een generatorverbod voor stilliggende binnenvaart. De binnenvaart kan daar gebruik maken van walstroom. Sommige schepen hebben echter behoefte aan méér stroom dan de voorzieningen kunnen leveren. De batterij ondersteunt de walstroomkasten die daar op de kade staan door meer vermogen beschikbaar te stellen voor de aangemeerde schepen. De proef duurt tot 31 maart 2022 en moet uitwijzen of het batterijsysteem in combinatie met de lokale walstroomkast kan voorzien in die behoefte.

Sinds 2010 staan op zo'n 60 plaatsen in het centrum van Rotterdam walstroomkasten voor de binnenvaart. Die kasten kunnen aan vier tot zes binnenvaartschepen walstroom leveren tot een maximum van 40 Ampere. Sommige grotere binnenvaartschepen (in de CEMT klasse V en hoger) hebben tegenwoordig behoefte aan meer stroom. Om die tegemoet te treden zonder ingrijpende maatregelen te moeten nemen, heeft het Havenbedrijf gekozen voor deze flexibele oplossing.

63 Ampere

Door de batterij tussen de bestaande walstroomkast en het binnenvaartschip te plaatsen, zal op het moment dat een binnenvaartschip meer dan 40A vraagt, de batterij het extra gevraagde vermogen leveren tot een maximum van 63A. Zonder de batterij ertussen zou in een dergelijk geval de zekering eruit klappen en het binnenvaartschip zonder stroom zitten. Bovendien kunnen andere binnenvaartschepen in de oude situatie geen gebruik meer maken van deze walstroomaansluiting tot een en ander is hersteld. Het koppelen van het batterijsysteem voorkomt deze situatie en maakt het bovendien mogelijk om grotere schepen te voorzien van walstroom.

Skoon Energy

Skoon is een online verhuurplatform voor het gebruik van mobiele batterijen en andere vormen van schone mobiele energie. Op een toegankelijke marktplaats kunnen bedrijven mobiele energieopslag aanbieden of boeken. Door een groot aanbod energieoplossingen en slimme analyse, biedt Skoon een schoon en financieel haalbaar alternatief voor de vervuilende dieselaggregaat. Festivals, evenementen, bouwplaatsen, filmsets, schepen en nog veel meer applicaties hebben via Skoon eenvoudig toegang tot schone energie.

Energietransitie

Walstroom is een belangrijk onderdeel van de energietransitie. Afgemeerde schepen aan de kade draaien veelal op generatoren voor de benodigde energie aan boord. Hierbij vindt uitstoot plaats van onder andere fijnstof, stikstof en CO2. Walstroom biedt de kans om die uitstoot te verminderen door schepen te voorzien van een schone energiebron.