Innovatie

Proeftuin voor verdiepen kademuren met onderwaterankers

6 november 2020
Hoe kunnen wij je helpen?

Havenbedrijf Rotterdam stelt een proeftuinlocatie - de openbare loswal in de Seinehaven - beschikbaar voor het testen en ontwikkelen van onderwaterankersystemen en installatiemethodes. Het installeren van onderwaterankers in kadeconstructies is een effectieve manier om een bestaande kade te verdiepen. Het is goedkoper, duurzamer, duurt korter en heeft minder impact op de bedrijfsvoering dan nieuwbouw. De huidige technieken voor installatie van onderwaterankers op met name een grotere diepte zijn beperkt. Met de proeftuin wil het Havenbedrijf de ontwikkeling van deze techniek stimuleren.

Kademuur Maaskade haven Rotterdan
Maaskade

Havenbedrijf Rotterdam stelt een proeftuinlocatie - de openbare loswal in de Seinehaven - beschikbaar voor het testen en ontwikkelen van onderwaterankersystemen en installatiemethodes. Het installeren van onderwaterankers in kadeconstructies is een effectieve manier om een bestaande kade te verdiepen.

https://vimeo.com/379026951

Tenderned

De leidraad voor de selectiefase met meer informatie over dit ontwikkeltraject wordt deze week gepubliceerd op TenderNed. Om marktpartijen zoveel mogelijk ruimte te bieden om ideeën aan te dragen en die verder te kunnen ontwikkelen, volgt het Havenbedrijf een gefaseerd ontwikkeltraject. Op die manier wil het stapsgewijs vertrouwen winnen voor de oplossing die de markt zal aanbieden.

Het ontwikkeltraject bestaat uit vijf fases: de Selectiefase (aanmelden voor deelname), de Planfase (ideeën uitwerken tot een definitief ontwerp), de Ontwikkelfase (realisatie van de oplossing, zoals het ontwikkelen van het materieel), de Testfase (een praktijktest in de Proeftuin) en de commerciële fase (een raamovereenkomst).