Innovatie
Persbericht

Proeftuin voor verdiepen kademuren met onderwaterankers

Havenbedrijf Rotterdam stelt een proeftuinlocatie - de openbare loswal in de Seinehaven - beschikbaar voor het testen en ontwikkelen van onderwaterankersystemen en installatiemethodes. Het installeren van onderwaterankers in kadeconstructies is een effectieve manier om een bestaande kade te verdiepen. Het is goedkoper, duurzamer, duurt korter en heeft minder impact op de bedrijfsvoering dan nieuwbouw. De huidige technieken voor installatie van onderwaterankers op met name een grotere diepte zijn beperkt. Met de proeftuin wil het Havenbedrijf de ontwikkeling van deze techniek stimuleren.

Nieuwe Maaskade

Maaskade, Rotterdam

Havenbedrijf Rotterdam stelt een proeftuinlocatie - de openbare loswal in de Seinehaven - beschikbaar voor het testen en ontwikkelen van onderwaterankersystemen en installatiemethodes. Het installeren van onderwaterankers in kadeconstructies is een effectieve manier om een bestaande kade te verdiepen.

Tenderned

De leidraad voor de selectiefase met meer informatie over dit ontwikkeltraject wordt deze week gepubliceerd op TenderNed. Om marktpartijen zoveel mogelijk ruimte te bieden om ideeën aan te dragen en die verder te kunnen ontwikkelen, volgt het Havenbedrijf een gefaseerd ontwikkeltraject. Op die manier wil het stapsgewijs vertrouwen winnen voor de oplossing die de markt zal aanbieden.

Het ontwikkeltraject bestaat uit vijf fases: de Selectiefase (aanmelden voor deelname), de Planfase (ideeën uitwerken tot een definitief ontwerp), de Ontwikkelfase (realisatie van de oplossing, zoals het ontwikkelen van het materieel), de Testfase (een praktijktest in de Proeftuin) en de commerciële fase (een raamovereenkomst).

Automatisch op de hoogte blijven van ontwikkelingen in de haven?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.

Choose your language

The page is not available in chosen language.

Go to the front page