Duurzaamheid

Proeftuin van start voor verdiepen en versterken kademuren met onderwaterankers

30 juni 2023
Hoe kunnen wij je helpen?

In de Seinehaven start deze maand de proeftuin voor het testen en ontwikkelen van installatiemethodes van onderwaterankers. De proeftuin is onderdeel van het innovatiepartnerschap van het ontwikkeltraject van onderwaterankers.

Het toepassen van onderwaterankers kan een effectieve manier zijn om kademuren te versterken en te verdiepen. Havenbedrijf Rotterdam heeft hiervoor als locatie de openbare loswal in de Seinehaven beschikbaar gesteld. Partners van het ontwikkeltraject: High 5 Solutions, Hakkers B.V. en Smet Group Nederland BV gaan hier hun uitvoeringsmethode testen om onderwaterankers aan te brengen.

Graafvoertuig bezig met het verdiepen en versterken kademuren met onderwaterankers. Met logo Port of Rotterdam, Hakkers en Smet Group

Havens krijgen steeds meer te maken met constructies die niet meer voldoen aan de behoeften van klanten, zoals de wens om dieper stekende schepen te kunnen ontvangen óf een hogere bovenbelasting.

Duurzame ontwikkeling

Onderwaterankers passen in het beleid van het Havenbedrijf om de haven duurzaam te ontwikkelen. Door het toepassen van ankers kan nieuwbouw voorkomen worden of kan materiaal bespaard worden in projecten. Daarnaast heeft de aanbrengmethode een beperkte impact op het operationele proces van de klant.   

Proeftuin

Met de proeftuin wil het Havenbedrijf de ontwikkeling van deze techniek stimuleren. Havenbedrijf Rotterdam heeft de afgelopen 3 jaar leveranciers begeleid en gestimuleerd bij het ontwikkelen van deze oplossing voor Rotterdamse kademuren. Eind 2023 wil het Havenbedrijf ervoor zorgen dat de onderwaterankers een breed inzetbaar product zijn in de Rotterdamse haven wat tevens toepasbaar is voor kademuren in andere havens.