Promotie aan TU Delft

18 oktober 2019
Hoe kunnen wij je helpen?

Alfred Roubos (36), port engineer van het Havenbedrijf Rotterdam, promoveerde deze week aan de TU Delft tot doctor in de weg- en waterbouwkunde. Hij verdedigde met verve het proefschrift ‘Verbetering sterktebeoordeling van kademuren’. Daarin wordt uitgelegd hoe kademuren kunnen worden beoordeeld en met welke aspecten rekening moet worden gehouden. Roubos bewijst daarin onder meer dat de levensduur van kademuren langer is dan tot nu toe werd aangenomen.

Promotie Alfred Roubos

Het proefschrift bracht de bouwwereld tot nieuwe inzichten. Kademuren werden tot nu toe op dezelfde wijze getoetst als gebouwen en bruggen. Ir. Roubos bewees met behulp van 75 miljard berekeningen dat dit onterecht was en dat kademuren een lager risicoprofiel hebben. De nieuwe inzichten leidden tot een aanpassing van de Eurocode, de Europese norm voor het toetsen van de veiligheid van mogelijke bouwconstructie.

Het Havenbedrijf – de trotse eigenaar van 89 kilometer kademuur – ondersteunde de ingenieur bij het schrijven van zijn proefschrift. Met de nieuw verworven kennis gaat het Havenbedrijf opnieuw de ontwerplevensduur van de kademuren van de Rotterdamse haven beoordelen.