RDM pakt door

17 juni 2021
Hoe kunnen wij je helpen?

De eerste trap kan worden afgeworpen. De brandstof die nodig was voor de lancering heeft RDM Rotterdam gebracht waar het nu is, dé plek voor innovatie en de nieuwe maakindustrie in de haven. De succesvolle samenwerking van Hogeschool Rotterdam, Techniek College en het Havenbedrijf Rotterdam wordt daarom voortgezet. Op 11 juni jl. tekenden de partners een overeenkomst voor een ambitieuze doorontwikkeling van RDM Rotterdam voor de komende 5 jaar.

Het tekenmoment bij RDM
Boven v.l.n.r: Henrik Stevens (directeur Techniek College Rotterdam), Harriët Sinnige (manager Real Estate Havenbedrijf Rotterdam), Hans Maas (directeur RDM Centre of Expertise Hogeschool Rotterdam), Renée Rotmans (adviseur sociale innovatie Havenbedrijf Rotterdam), Jouke Goslinga (programmamanager RDM Rotterdam) Onder v.l.n.r: Ron Kooren (voorzitter CvB Albeda), Zakia Guernina (lid CvB Hogeschool Rotterdam), Jeroen Steens (hoofd Port Development Havenbedrijf Rotterdam)

Terug

Jouke Goslinga, programmamanager RDM; ‘De afgelopen tien jaar hebben de partners veel van elkaar geleerd. Net als innoveren is het proberen, vallen en opstaan. Niemand had dit eerder gedaan. Het was meer dan gebiedsontwikkeling, het werd een nieuw concept. Een mix van onderwijs, vastgoed, startups en het bedrijfsleven, en dat verbinden. Dat werkte.’

Vooruit

Hans Maas, directeur RDM Center of Expertise: ‘En nu aan de slag met de verdere ontwikkeling van RDM. Met name op het gebied van de energietransitie gaan we ons duidelijker manifesteren en versterken we de verbindingen van de doorlopende leerlijn tussen MBO en HBO. Ook letterlijk wordt er meer ruimte gecreëerd door onder andere het Drijvend Paviljoen uit de Rijnhaven naar het Aqua Dock van RDM te varen en in te zetten voor het techniekonderwijs als transitielab voor de hogeschool. Ook komen er fieldlabs voor actuele technische uitdagingen waarbij de focus ligt op zaken als waterstof, windenergie en elektrificatie.’

Nieuwe tijden, nieuwe uitdagingen

Henrik Stevens, directeur Techniek College Rotterdam: ‘Nieuwe uitdagingen als het opleiden en vinden van havenpersoneel staan daarnaast ook hoog op de agenda. Renée Rotmans is als adviseur sociale agenda vanuit het Havenbedrijf Rotterdam betrokken. Ook Ron Kooren, voorzitter van het CvB van Albeda, bestuurslid VNO-NCW Rotterdam en voorzitter bestuur IT Campus is nieuw lid van de stuurgroep. Zijn ervaring en netwerk zijn een welkome aanvulling. En daar blijft het niet bij. De ontwikkeling van het M4H (Merwe-Vierhavengebied) aan de andere oever van de Maas biedt ook volop kansen die we kunnen oppakken onder de vlag van het Rotterdams Makers district.’

Aantrekkelijk

Jouke Goslinga: ‘RDM Rotterdam moet de meest gewilde plek zijn in de haven. Vol hotspots waar getalenteerde studenten, startups en technologische bedrijven elkaar kunnen ontmoeten. Het wordt groener en levendiger. Met deze samenwerking hebben we de juiste bemanning aan boord om verder te werken aan een inspirerende plek en een fantastische locatie voor evenementen.’