Veiligheid

Reactie Havenbedrijf Rotterdam op olielekkage rapport Onderzoeksraad voor Veiligheid

12 maart 2020
Hoe kunnen wij je helpen?

De Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft onderzoek verricht naar de oorzaak van de aanvaring van de Noorse chemicaliën- en olietanker Bow Jubail met een steiger en de daaropvolgende grootschalige olielekkage in de haven van Rotterdam op 23 juni 2018.

<strong>Bow Jubail</strong>
<strong>Bow Jubail</strong>

Tevens onderzocht de Onderzoeksraad de oliebestrijding en de organisatie van de crisisbeheersing die als gevolg van de lekkage tot stand kwam.

In zijn vandaag verschenen rapport “Olielekkage in haven Rotterdam” heeft de Onderzoeksraad vastgesteld dat de aanvaring van de Bow Jubail met een steiger het directe gevolg was van een verkeerde inschatting van de roerstand na een onjuist commando door de kapitein. De daaropvolgende crisissituatie werd snel onderkend door de (haven)autoriteiten. Er is snel en doortastend gehandeld om verspreiding van olie tegen te gaan en om zo veel mogelijk gelekte olie op te ruimen.

Havenbedrijf Rotterdam neemt de conclusies en aanbevelingen van de Onderzoeksraad serieus ter harte. Verbeteringen zijn altijd mogelijk dus daar zullen wij aan blijven werken.