Energietransitie

Restwarmte Shell voor 16.000 huishoudens

25 september 2018
Hoe kunnen wij je helpen?

Vandaag is in de Rotterdamse wijk Katendrecht het officiële startschot gegeven voor het Pernis Restwarmte Initiatief. Met dit initiatief leveren Shell, Havenbedrijf Rotterdam en Warmtebedrijf Rotterdam samen een bijdrage aan de versnelling van de Nederlandse energietransitie door 16.000 Rotterdamse huishoudens te verwarmen met restwarmte afkomstig van de raffinaderij in Pernis. Deze overgang van aardgas naar restwarmte levert jaarlijks een CO2-reductie op van 35.000 ton.

De grote uitdaging – voor zowel de samenleving als het bedrijfsleven – is om te voorzien in de wereldwijde groeiende vraag naar energie en tegelijkertijd minder CO2-uit te stoten. Daarom is het belangrijk dat er efficiënt wordt omgegaan met bestaande energiebronnen. Dit staat centraal bij het Pernis Restwarmte Initiatief.

Shell, Havenbedrijf Rotterdam en Warmtebedrijf Rotterdam hebben samen met Bas Kurvers, wethouder Bouwen, Wonen en Energietransitie gebouwde omgeving, het Pernis Restwarmte Initiatief feestelijk ingeluid, nu de infrastructuur om warmte te kunnen leveren gereed is. Tijdens het evenement werd een levensgrote schuifpuzzel in elkaar geschoven met bewoners van Katendrecht, één van de wijken die gebruik gaat maken van de restwarmte. De schuifpuzzel symboliseert hoe Shell Pernis in directe verbinding met haar omgeving staat en de samenwerking die nodig is om de restwarmte te kunnen aanbieden aan huishoudens in de regio.

Shell Pernis is de eerste raffinaderij in de Rotterdamse haven die restwarmte gaat leveren. Shell heeft installaties gebouwd die het mogelijk maken om de restwarmte uit de raffinaderij af te voeren. Havenbedrijf Rotterdam draagt zorg voor het transport via de warmteleiding van Shell Pernis naar het bestaande warmtenet. Warmtebedrijf Rotterdam verzorgt de aansluiting op het bestaande warmtenet, het beheer, operatie en onderhoud ervan en verzorgt de levering aan de lokale warmtedistributeurs.

“Continue verbetering van de energie-efficiëntie is belangrijk voor onze raffinaderij in Pernis en Shell in Nederland. Door restwarmte te leveren aan huishoudens in de regio zetten we een volgende stap in het reduceren van CO2-emissies. We willen steeds schonere energieproducten produceren voor thuis, onderweg en op het werk. Dit doen we niet alleen. Bij dit soort ontwikkelingen is samenwerking tussen het bedrijfsleven en de overheid de sleutel tot succes,” zegt Marjan van Loon, president-directeur van Shell Nederland.

Allard Castelein, president-directeur van Havenbedrijf Rotterdam, vervolgt: “We moeten onze samenleving verduurzamen, maar de komende decennia kunnen we nog niet zonder olie en petrochemie. Deze industrie maakt brandstoffen voor onze auto’s en grondstoffen voor allerlei producten die we elke dag gebruiken, van verf tot koelkasten en kleding. Daarbij komt veel warmte vrij die prima gebruikt kan worden. Shell Pernis levert nu warmte voor 16.000 huishoudens, de Rotterdamse haven biedt genoeg restwarmte voor 500.000 huishoudens en een deel van het kassengebied.” Co Hamers, directeur van Warmtebedrijf Rotterdam, vult aan: “Dankzij de aangelegde leiding die de raffinaderij verbindt met het warmtetransportnet van Warmtebedrijf Rotterdam kan er op grote schaal geprofiteerd worden van restwarmte uit de raffinaderij in Pernis. Zoals bijvoorbeeld de gebouwen in Rotterdam die op het lokale warmtedistributienet zijn aangesloten.”

Bas Kurvers, wethouder Bouwen, Wonen en Energietransitie gebouwde omgeving, licht toe: “De komende vier jaar gaan we flink wat huizen in de stad verduurzamen. We helpen zo veel mogelijk huishoudens van het gas af, of bereiden ze daarop voor. Door het warmtenet te blijven uitbreiden zoals we vandaag doen, kunnen we op buurt- of wijkniveau verwarming op gas vervangen. Door die grootschalige aanpak, wordt de energietransitie voor Rotterdammers flink goedkoper.”