Energietransitie

Rotterdam krijgt maakindustrie voor waterstof

27 februari 2023
Hoe kunnen wij je helpen?

Groeifondsaanvraag van circa 80 miljoen euro moet Nederlandse maakindustrie voor elektrolysers kickstarten.

Overhandiging van het plan voor maakindustrie voor elektrolysers in het gebouw van de Tweede Kamer. V.l.n.r.  Mark Stoelinga (Havenbedrijf Rotterdam), Henri Bontenbal (CDA), Raoul Boucke (D66), Mattijs Slee (Battolyser Systems), Silvio Erkens (VVD), Sam de Haas (Battolyser Systems).
Overhandiging van het plan voor maakindustrie voor elektrolysers in het gebouw van de Tweede Kamer. V.l.n.r.  Mark Stoelinga (Havenbedrijf Rotterdam), Henri Bontenbal (CDA), Raoul Boucke (D66), Mattijs Slee (Battolyser Systems), Silvio Erkens (VVD), Sam de Haas (Battolyser Systems).

Het consortium De Nederlandse Waterstof Delta heeft een plan overhandigd aan de kamerleden Bontenbal (CDA), Boucke (D66) en Erkens (VVD) om de maakindustrie voor elektrolysers te kickstarten en daarmee de waterstofeconomie te versnellen. Het plan - De Nederlandse Waterstof Delta - is ontworpen door 12 consortiumpartners en voor de uitvoering is circa 80 miljoen euro in subsidie aangevraagd bij het Nationaal Groeifonds.

Het plan zorgt ervoor dat Nederland haar autonomie vergroot en zelf de installaties gaat maken die nodig zijn voor het produceren van groene waterstof. De Nederlandse Waterstof Delta levert vanaf 2026 jaarlijks 1 gigawatt aan installaties. Daarmee kan het de helft van alle installaties leveren die Nederland nodig heeft voor het behalen van de tussentijdse klimaatdoelen in 2030. De installaties werken op basis van een unieke Nederlandse waterstofbatterij, de Battolyser. Deze technologie, die is ontwikkeld bij de TU Delft, kan elektriciteit opslaan en groene waterstof produceren uit hernieuwbare elektriciteit. Het systeem kan waterstof produceren als er veel wind- en zonne-energie beschikbaar is en elektriciteit leveren aan het net als er een tekort is aan elektriciteit doordat er weinig wind- en zonne-energie is.

De Nederlandse Waterstof Delta wil in 2026 een jaarlijkse productiecapaciteit van 1 GW aan Battolysers realiseren in het Merwe-Vierhavengebied (M4H). Volgens het Havenbedrijf Rotterdam is de maakindustrie de ontbrekende schakel in de Nederlandse waterstofeconomie. Op de Maasvlakte worden bijvoorbeeld wel fabrieken gebouwd die groene waterstof maken, maar de apparatuur daarvoor wordt nu nog niet in Nederland gemaakt.

De subsidieaanvraag voor het Groeifonds zal tevens worden gebruikt voor onderzoek en de opschaling van toeleveranciers voor een brede maakindustrie. Daarnaast zal er ook worden geïnvesteerd in een zogenoemde H2 Innovation Hub waar bedrijven, start-ups, scale-ups, investeerders, onderzoekers en overheid elkaar kunnen ontmoeten om kennis te delen en samenwerkingsverbanden op te zetten. Ook technische opleidingen krijgen een plek in deze nieuwe cluster in het Merwe-Vierhavengebied.

Het plan is overhandigd aan drie kamerleden die zich hard maken voor het belang van de versnelling van de waterstofeconomie en daarbij bijzonder oog hebben voor de maakindustrie die nodig is om de doelen te realiseren. Het plan en vooral de productielocatie zullen zorgen voor aantrekkelijke banen. Bovendien zorgt het voor het verduurzamen van de economie en voor het versterken van het verdienvermogen van Nederland. Ook zorgt het ervoor dat Nederland zelf over de middelen beschikt om de klimaatambities te realiseren. Dit om te voorkomen dat Nederland en Europa opnieuw afhankelijk worden van technologie uit landen zoals China en Rusland voor het verduurzamen van de economie.

Deze ontwikkeling past binnen een bredere herontwikkeling van het M4H gebied door het Havenbedrijf Rotterdam en de gemeente, zoals dit eerder gebeurde met het RDM-terrein. De bredere strategie achter deze ontwikkelingen is om van dit Rotterdam Makers District een bruisend cluster van duurzame maakindustrie te realiseren.

Het consortium De Nederlandse Waterstof Delta bestaat uit Battolyser Systems, Havenbedrijf Rotterdam, Platform Zero, Didak, Agfa Gevaert, Madern International, VSPARTICLE, Demcon, Technische Universiteit Delft, Techniek College Rotterdam, Hogeschool Rotterdam en InnovationQuarter. Samen ontwikkelen en produceren de consortiumpartijen de kritieke componenten voor de elektrolyser, assembleren ze op schaal, realiseren een ecosysteem inclusief benodigde voorzieningen en zorgen voor opgeleide mensen.