Energietransitie

Rotterdam World Gateway CO2 neutraal

5 november 2021
Hoe kunnen wij je helpen?

Toekomstbestendig ondernemen betekent voor Rotterdam World Gateway (RWG) ondernemen met oog voor mens en milieu. Daarom investeert RWG in het mogelijk maken van een volledig CO2 neutrale containeroverslag op de terminal in de haven van Rotterdam.

Rotterdam World Gateway

RWG zet al vanaf de start van de bouw van de terminal fors in op duurzaamheid en streeft continu naar een maximaal efficiënte op‐ en overslag van containers. We doen er alles aan om te blijven innoveren en te groeien daar waar mogelijk. Onze visie is dat investeringen van vandaag nooit ten koste mogen gaan van de leefkwaliteit van morgen. Wij geven om mens, milieu en samenleving waarbij ecologische aspecten net zo zwaar wegen als economische. Daarom zijn we continu in gesprek met onze omgevingen en gaan we zo duurzaam mogelijk te werk.

Impact verkleinen

RWG beperkt de CO2‐uitstoot al tot een minimum: al onze kranen en veel van onze voertuigen, zoals de automatisch geleide voertuigen (AGV’s), werken op groene elektriciteit. Waar mogelijk wekken we ook zelf energie op. Daarnaast is RWG de eerste diepzeeterminal dat ‘LNG ready’ is. De transitie van stookolie naar LNG als duurzame brandstof is een belangrijke stap in de verduurzaming van de scheepvaart. Deze ontwikkeling faciliteren wij niet alleen om duurzaam te kunnen werken, maar ook om de impact op het milieu en op de samenleving te verkleinen.

Investeren in CO2 neutraal

Mede dankzij de vergaande elektrificatie en automatisering heeft RWG nu al de laagste uitstoot in de sector. In de komende jaren investeert RWG in het volledig CO2‐neutraal maken van de containeroverslag op de terminal, zodat wij per 2024 een van de eerste terminals ter wereld zijn die de uitstoot volledig naar nul hebben gebracht.

Ronald Lugthart, CEO van RWG: “Wij zijn bij RWG toegewijd aan een duurzame en schone operatie. Onze doelstelling om vanaf 2024 volledig emissievrij te zijn is niet alleen ambitieus, maar ook noodzakelijk met het oog op toekomstige generaties.”

Om de uitstoot naar nul te kunnen verlagen zijn een aantal aanpassingen vereist. Zo zal het deel van de container handling equipment met verbrandingsmotoren, welke nu de schonere brandstof GTL (gas to liquid) gebruiken, worden vervangen voor volledig elektrisch equipment. Daarnaast wordt de elektrische en civiele infrastructuur aangepast om, onder andere, high power laadpunten te realiseren.

In het traject naar CO2 neutraal is het technisch niet mogelijk direct alle uitstoot te voorkomen. Daarom is RWG een samenwerking aangegaan met Shell om de nu nog resterende CO2 uitstoot te compenseren door te investeren in het Nature‐Based Solutions programma van Shell wat door Kiwa is gevalideerd. Dit zijn projecten gericht op het beschermen en herstellen van natuurgebieden, waarmee CO2 uitstoot door de natuur wordt geabsorbeerd.

Bron: Rotterdam World Gateway