Rotterdamse haven voegt 34 miljard euro toe aan exportwaarde Nederlandse producten

26 januari 2022
Hoe kunnen wij je helpen?

Nederlandse zeehavens vormen een belangrijke poort tot de wereld voor goederen van Nederlandse makelij. Naast de al bekende economische waarde van de zeehavens, leveren zij een grote bijdrage aan de Nederlandse exportverdiensten. De havens in het Rijn- en Maasmondgebied dragen zo’n 34 miljard euro bij aan de exportwaarde voor Nederlandse producten.

Roeiers halen de trossen van de MSC Apolline binnen

Het overgrote gedeelte daarvan, wordt aan de haven van Rotterdam toegeschreven. Dit blijkt uit een onderzoek naar de economische betekenis van Nederlandse zeehavens die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en Erasmus Centre for Urban, Port and Transport Economics (Erasmus UPT) hebben uitgevoerd. Dit rapport bevestigt de grote economische waarde van de Rotterdamse haven op werkgelegenheid, nationaal inkomen en het op de wereldmarkt zetten van Nederlandse exportproducten.

Onderzoek economische waarde Nederlandse zeehavens

Het onderzoek naar de economische waarde van zeehavens werd uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid en de Branche Organisatie Zeehavens.

Eind 2021 zijn drie studies verschenen waarin is gekeken naar de verschillende elementen die de economische betekenis van de zeehavens in ons land weergeven: de havenmonitor, de maritieme monitor en de binnenhavenmonitor. Het nu gepubliceerde rapport bouwt voort op de bestaande informatie en studies en voegt er nieuwe onderzoeksvragen aan toe. Zo is het de eerste keer dat er onderzoek is gedaan naar de rol van havens bij het faciliteren van de export van Nederlandse producten.

Medewerkers maken kabels vast bij Franklin Offshore

Martijn Streng, Senior adviseur Erasmus UPT: ‘Met deze economische verkenning hebben we een uitgebreidere en meer diepgaande berekening kunnen maken die onder andere voortborduurt op het eerdere Erasmus UPT onderzoek (het Rotterdam effect uit 2018). In dit onderzoek hebben we dus de bredere waarde van de zeehavens voor de Nederlandse economie uitgerekend. De totale optelsom van alle directe en indirecte waarden voor het Rijn- en Maasmondgebied -denk daarbij aan waarden die verkregen worden uit industriële activiteiten, logistieke processen en handelsstromen- komt in totaal op zo'n 63 miljard euro en 565.000 arbeidsplaatsen. Het overgrote gedeelte hiervan is toe te schrijven aan de Rotterdamse haven.’

Impact Rotterdamse haven

Allard Castelein, CEO Havenbedrijf Rotterdam: ‘Het succes van onze haven wordt niet alleen gemeten aan de tonnen die er worden overgeslagen, maar ook over de impact die we hebben op werkgelegenheid, op inkomsten, op welvaart voor Nederland en daarbuiten. Dit rapport toont aan dat de haven van Rotterdam niet alleen van toegevoegde waarde is voor werkgelegenheid en inkomsten voor Nederland, maar onderstreept tevens hoe wij als haven waarde toevoegen aan het wereldwijd efficiënt en prominent op de wereldmarkt zetten van Nederlandse exportproducten. Daarmee versterken we de economische betekenis van Nederland en de concurrentiekracht van de Nederlandse economie.’