Veiligheid

Samen veilig data delen in de Rotterdamse haven

6 december 2021
Hoe kunnen wij je helpen?

De roep om een veilige haven is in Rotterdam luider dan ooit tevoren. Met het programma ‘Samen veilig data delen’ draagt Portbase, samen met de havencommunity, bij aan de realisatie van een veilige Rotterdamse haven.

Dit lukt door een betrouwbare informatie-uitwisseling tot stand te brengen tussen de verschillende schakels in de logistieke containerketen.

Containers opgestapeld in de haven

Met haar Port Community System (PCS) zorgt Portbase al bijna 20 jaar voor een soepele afhandeling in de Nederlandse havens, door de kernprocessen in deze havens te laten rusten op een vertrouwde en betrouwbare basisinfrastructuur voor het opslaan, ontsluiten en delen van data.

Speciaal programma

Toenemende (cyber)criminaliteit maakt dat de veiligheid in de Rotterdamse haven hoog op ieders agenda staat. Uiteraard ook, of misschien wel juist, als het gaat om het delen van data. De roep om in de haven veilig te kunnen werken, met betrouwbare partijen en data, vormde voor Portbase de aanleiding om, samen met de havencommunity, een speciaal programma te ontwikkelen: ‘Samen veilig data delen’. Peter de Graaf, managing director Portbase, licht toe: ‘Dit programma zet in op een ketenbrede aanpak, met concrete oplossingen om de informatie-uitwisseling tussen de verschillende schakels in de logistieke containerketen veiliger te maken.’

Drie uitgangspunten

Het programma ‘Samen veilig data delen’ kent drie uitgangspunten: veilige identiteiten, veilige processen en een veilig platform. Kort gezegd, gaat het dan bijvoorbeeld over de implementatie van multi-factor authenticatie (MFA) en het werken met machtigingen. Maar het gaat bijvoorbeeld ook over een meer gelaagde beveiliging van het PCS.

Samenwerking

Wat het programma ‘Samen veilig data delen’ kan opleveren, laat een actueel praktijkvoorbeeld zien. Tot nu toe wordt een container in de Rotterdamse haven vrijgegeven met behulp van een pincode, een ‘sleutel’. Door aan te haken op het programma ‘Samen veilig data delen’ kunnen alleen geautoriseerde bedrijven en hun medewerkers binnen de diensten van Portbase de benodigde digitale handelingen verrichten en informatie verkrijgen in relatie tot het containervrijgaveproces.

Portbase krijgt dit voor elkaar door toepassingen te ontwikkelen voor het havenbedrijfsleven waarmee gesloten ketens zijn te realiseren. Alleen partijen die gemachtigd worden, krijgen toegang tot zo’n gesloten keten. Een account en de juiste ‘sleutel’ volstaan daardoor niet meer, omdat er een extra beveiligingslaag is aangebracht met de toepassing van machtigingen.

Aanvullend maakt Portbase het PCS geschikt voor oplossingen van derden die nóg een extra beveiligingsslaag toevoegen. Zo kunnen rederijen ervoor kiezen om pincodes digitaal te versleutelen. Hapag Lloyd is de eerste grote rederij in de Rotterdamse haven die via het Belgische techbedrijf T-Mining deze extra waarborg gaat gebruiken, gekoppeld aan het PCS van Portbase. Beide partijen gaan hier deze maand al mee van start.

Verder uitrollen

Het streven is om het concept van de extra beveiligde containervrijgave op korte termijn, en in nauw overleg met de havencommunity, verder uit te rollen en vervolgens te optimaliseren. De Graaf: ‘Dit gaat bijdragen aan de realisatie van een veilige Rotterdamse haven, omdat de diefstalgevoelige pincode daarmee irrelevant wordt in het logistieke havenproces.’