Veiligheid

Samenwerking Divisie Havenmeester Rotterdam (DHMR) en Kustwacht opnieuw bevestigd

11 november 2021
Hoe kunnen wij je helpen?

Op maandag 8 november 2021 is de geactualiseerde samenwerkingsovereenkomst tussen de Kustwacht en Divisie Havenmeester van het Havenbedrijf Rotterdam ondertekend door Jan van Zanten, directeur van de Kustwacht en Rene de Vries (Rijks)Havenmeester Rotterdam.

Ondertekening samenwerkingsovereenkomst door René de Vries (Rijks) Havenmeester en rechts Jan van Zanten Directeur Kustwacht
Links René de Vries (Rijks) Havenmeester en rechts Jan van Zanten Directeur Kustwacht

​​​​​​​In het convenant zijn afspraken opgenomen over de samenwerking in bijvoorbeeld het aanloopgebied en het informeren van elkaar bij incidenten die (mogelijk) effect hebben op de operatie. Bij een incident kan (een vertegenwoordiging van) de Havenmeester plaatsnemen in het Regionaal Beheersteam Noordzee (RBN) of Operationeel Team van het Kustwachtcentrum in Den Helder. Daarnaast zijn er in de afgelopen jaren diverse wetten en plannen gewijzigd, waardoor een actualisatie op zijn plaats was.

Samenwerkingsovereenkomst door René de Vries (Rijks) Havenmeester en rechts Jan van Zanten Directeur Kustwacht
Links René de Vries (Rijks) Havenmeester en rechts Jan van Zanten Directeur Kustwacht

Met ondertekening van de overeenkomst werd ook de goede samenwerking tussen beide partijen opnieuw bevestigd.