Innovatie

Succesvolle pilot met lange-afstandsdrone in de Rotterdamse haven

8 november 2021
Hoe kunnen wij je helpen?

In de week van 25 oktober is een stuk van de kade aan het Yangtzekanaal omgebouwd tot een dronehaven om een lange- afstandsdrone van het Nederlandse bedrijf Avy te demonstreren. Tijdens deze week zijn verschillende dronevluchten boven de Amalia-, Ariane- en Alexiahavens uitgevoerd.

Ook is de camera getest die tijdens de dronevluchten zicht moet houden op havenactiviteiten en inspecties van havenassets, zoals kademuren, van het Havenbedrijf Rotterdam. De test- en demoweek is onderdeel van het innovatieprogramma ‘Drone Port of Rotterdam’ en past in de ambitie van het Havenbedrijf nieuwe technologieën te testen die de haven veiliger, slimmer en sneller maken.

Dronehaven

Voor de ombouw tot een dronehaven is een bouwkeet ingericht als Command Center en op de kade is een Avy Station geplaatst. Dit dockingstation maakt autonome operaties en onmiddellijke inzet mogelijk.

Op het Haven Coördinatiecentrum in het World Port Center is live meegekeken met de dronebeelden om de toegevoegde waarde van de dronebeelden ten opzichte van de beelden van de vaste camera’s in de haven goed te beoordelen.

De pilot richtte zich voor de Divisie Havenmeester op zee- en binnenvaartinspecties, zoals bunkeren, waterverontreiniging, boord-boordoverslag, zonnering/gevaarlijke stoffen, wal-boordoverslag, luchtverontreiniging (rook/roet) en reparatie aan boord van schepen. Laat een drone bijvoorbeeld een open tankdeksel zien, dan zou dat kunnen wijzen op illegaal ontgassen door schepen en kan er polshoogte genomen worden.

Lange afstandsdrone in haven Rotterdam

Lange-afstandsdrone

Tijdens de pilot heeft het Nederlandse bedrijf Avy haar nieuwe type vliegtuigdrone ingezet. Deze drone kan langere afstanden met hogere snelheid afleggen. Hierdoor kan met 2 à 3 toestellen de hele haven bestreken worden en kan de drone bij incidenten heel snel ter plekke zijn. Daardoor is de inzet interessant voor verschillende soorten werkzaamheden van de Divisie Havenmeester: het afhandelen van incidenten, slimmer patrouillevaren, inspectietoezicht op scheepsactiviteiten, port security en verkeersafhandeling.

Voor geïnteresseerde genodigden waren er demonstratiemomenten. Hiervan maakten veel mensen met veel belangstelling gebruik: overheidsdiensten, zoals de Voedsel- en Warenautoriteit, spoor- en netwerkbeheerders, maar ook logistiek dienstverleners, agentschappen en scheepsrederijen.

De geteste Avy-vliegtuigdrone kan ook gekoelde medische benodigdheden vervoeren. In de toekomst zullen nieuwe ontwikkelingen bekeken en getest worden, zoals het vervoeren van onderdelen en ladingmonsters zodat deze in de toekomst naar schepen kunnen worden getransporteerd.

Test met lange afstandsdrone in haven Rotterdam

Toekomstige drone-operaties

De test- en demoweek is onderdeel van het innovatieprogramma ‘Drone Port of Rotterdam’, waarbij de inzet en het gebruik van verschillende drones worden getest. Begin 2022 volgt de volgende langdurige drone-operatie. Over een periode van 5 maanden zullen op wekelijkse basis vluchten worden uitgevoerd. Ook externe partijen kunnen dan testverzoeken voor de inzet van drones indienen. Dan zal het nieuwe Avy-toestel in combinatie met het Avy Docking Station worden ingezet. Dit biedt een nog hogere mate van autonomie en dit toestel kan bovendien zwaardere weerscondities aan. Het dronestation zal dan bij het Rotterdamse Loodswezen op de Pistoolhaven geplaatst worden om te testen, waardoor het vlieggebied verder wordt uitgebreid. Nieuw in die operatie is het gezamenlijk gebruik van hetzelfde luchtruim door de helikopters van het loodswezen en drones, iets wat in de toekomst helder en veilig geregeld moet worden.