Energietransitie

Tussenuitspraak Raad van State leidt tot vertraging van het Porthos-project

2 november 2022
Hoe kunnen wij je helpen?

De Raad van State heeft vanmorgen uitspraak gedaan over het gebruik van de wettelijke bouwvrijstelling door Porthos. Deze vrijstelling houdt in dat voor de stikstofuitstoot die bij de bouw van projecten plaatsvindt, geen vergunning nodig is.

Botlek

Onderstaand de reactie van Porthos op de uitspraak van de Raad van State van vanmorgen:

De tussenuitspraak van de Raad van State leidt tot een vertraging van het Porthos-project.

Er was voor Porthos geen andere optie dan gebruikmaken van de wettelijke bouwvrijstelling. Deze route is nu afgesloten, maar er is door de Raad van State tegelijkertijd een opening geboden in de vorm van een ecologische beoordeling om de effecten van de stikstofdepositie vast te stellen. Porthos heeft deze ecologische toets al gemaakt. Daaruit blijkt dat de geringe en eenmalige stikstofdepositie tijdens de aanleg van Porthos geen significante gevolgen heeft voor Natura 2000 gebieden.

MOB heeft nu 6 weken de tijd om op deze ecologische beoordeling te reageren. Daarop kunnen Porthos en de betreffende ministeries weer een reactie geven. Vervolgens komt de Raad van State naar verwachting met een eindoordeel. 

Dit betekent vertraging voor het Porthos-project. Porthos brengt de CO2-uitstoot met 2,5 Mton per jaar terug en is onderdeel van het pakket van maatregelen om de nationale klimaatdoelstellingen te halen.

Dit project wordt mede gefinancierd door de Europese Unie