Energietransitie

Por­thos-pro­ject mag door­gaan

16 augustus 2023
Hoe kunnen wij je helpen?

Leestijd: 1 minuut

Het inpassingsplan en de omgevingsvergunningen voor het zogenoemde Porthos-project blijven in stand. Dat betekent dat het Porthos-project mag doorgaan. Dit volgt uit een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op 16 augustus 2023.

Porthos in de Botlek

Update: 16 augustus 2023, 13:35

Porthos verheugd over groen licht Raad van State voor CO2-opslag

Het eerste grote project voor CO2-transport en -opslag in Nederland kan doorgaan, nu de Raad van State positief heeft geoordeeld over de ecologische beoordeling van project Porthos. De Raad van State concludeerde vandaag dat met het ecologisch onderzoek is aangetoond dat de stikstofdepositie van Porthos géén significante effecten heeft op nabijgelegen natuurgebieden. De definitieve investeringsbeslissing wordt nu voorbereid door Porthos. Het streven is om begin 2024 te starten met de bouw. 

Door CO2 op te slaan in lege gasvelden onder de Noordzeebodem kunnen op korte termijn grote hoeveelheden CO2 tegen relatief lage kosten uit de atmosfeer worden gehouden. Dankzij Porthos wordt straks 2,5 miljoen ton CO2 per jaar afgevangen en permanent opgeslagen. CO2-opslag is daarmee een wezenlijke maatregel voor de industrie om bij te dragen aan de Nederlandse klimaatdoelstellingen. Tegelijkertijd werkt de industrie aan de transitie naar processen gebaseerd op hernieuwbare energie en grondstoffen. De bouw van het Porthos-systeem duurt ongeveer twee jaar. Porthos is naar verwachting operationeel vanaf 2026.

Co-funded by the European Union