Energietransitie

Volgende stap in ontwikkeling trilaterale waterstofhub in Oakajee, WA

23 december 2022
Hoe kunnen wij je helpen?

In 2020 heeft HySupply een belangrijk partnerschap bereikt tussen Australië en Duitsland voor onderzoek naar de levensvatbaarheid van een toeleveringsketen voor groene waterstof tussen deze landen. De haven van Rotterdam, de grootste haven van Europa en de grootste haven voor levering van energie en brandstoffen aan Duitsland, nam deel aan dit onderzoek en was in 2021 ook begonnen aan een onderzoek naar de specifieke toeleveringsketens voor waterstof van West-Australië naar Rotterdam.

Gezien de huidige geopolitieke situatie wil Duitsland de kolen en olie die via de haven van Rotterdam worden vervoerd naar Noordrijn-Westfalen (het Ruhrgebied) versneld vervangen door groene waterstof.

Australia vanuit de ruimte gezien

De aankondiging van vandaag is de volgende stap in deze tripartiete relatie: het ontwikkelen van een trilaterale waterstofhub, de TrHyHub. Het doel is om de ontwikkeling te ondersteunen van een waterstofhub voor lokaal gebruik en voor het versnellen van de waterstofexport vanuit het Oakajee Strategic Industrial Area (SIA) in de regio Mid West van West-Australië, dat enkele van de beste hernieuwbare energiebronnen van Australië heeft en daardoor een van de grootste waterstofproducerende gebieden ter wereld kan worden. Een ander doel is een hub worden voor zowel gezamenlijk onderzoek als zakelijke mogelijkheden voor bedrijven van beide continenten.

Het gezamenlijke onderzoek zal worden uitgevoerd door de Mid West Ports Authority van West-Australië, de Haven van Rotterdam en het Duitse Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme (ISE), die toonaangevende innovatieve technologische oplossingen bieden om voor het einde van dit decennium de productie en export van waterstof naar Europa te versnellen.

De Joint Export Supply Chain Study heeft tot doel:

  • Fundamentele onderzoeken doen die nodig zijn om van Oakajee een toekomstig industrieel waterstofhavencomplex van wereldklasse te maken, dat waterstof en derivaten levert voor lokaal gebruik en export.
  • Onderzoek doen naar het totale waterstofproductiepotentieel van de regio Mid West ter ondersteuning van Oakajee als de meest geschikte locatie voor de ontwikkeling van 's werelds grootste geïntegreerde waterstofhavencomplex.
  • Onderzoek doen naar de techno-economische haalbaarheid van innovatieve technologische oplossingen voor het versnellen van de export vanuit de regio Mid West tot 2027.
  • Een sterk signaal afgeven aan voorstanders van waterstof in West-Australië dat Noordwest-Europa een groot marktafnamepotentieel biedt.
  • Stimuleren van trinationaal onderzoek & ontwikkeling van waterstofgerelateerde technologie.
  • Een aantrekkelijk investerings- en ontwikkelingsklimaat creëren voor zowel Australische als Europese waterstofbedrijven.

Het West-Australische Ministerie voor Waterstofindustrie, het Duitse Federale Ministerie van Onderwijs en Onderzoek (BMBF) en het Nederlandse Ministerie van Economische Zaken en Klimaat verwelkomen de start van dit gezamenlijke onderzoek en zien daarmee de realisatie van een toekomstige toeleveringsketen voor groene waterstof van West-Australië naar Duitsland en Nederland weer een stap dichterbij komen.