Bereikbaarheid

VolkerRail begint met de aanleg van het spoor van het Theemswegtracé

23 december 2020
Hoe kunnen wij je helpen?

VolkerRail begint in januari met de aanleg van het spoor op het 4 kilometer lange viaduct van het Theemswegtracé. Dan draagt het bouwteam van SaVe het betonnen viaduct over aan VolkerRail.

Betonnen viaduct Theemswegtracé
©DannyCornelissen

Goede bereikbaarheid en een goede verbinding met het achterland zijn van groot belang voor de haven van Rotterdam. Zowel over weg als over spoor en water. Om die reden investeert Havenbedrijf Rotterdam in het Theemswegtracé, samen met het Rijk en de Europese Unie. Havenbedrijf Rotterdam en ProRail werken nauw samen aan de verlegging van de havenspoorlijn.

Samen met de ‘buren’

Inmiddels is het nieuwe spoortracé prominent aanwezig langs de Theemsweg. De aanleg ervan kwam tot stand in samenwerking en afstemming met de omliggende bedrijven. De projectomgeving is op de proef gesteld met de nodige omleidingen en afsluitingen en er is veel overleg geweest met de ‘buren’ over de uitvoering. Het bouwteam van SaVe zet de komende maanden de puntjes op de i van de onderbouw. Zo moet de bouwcombinatie in afstemming met de betrokken bedrijven nog enkele afrondende werkzaamheden uitvoeren.

Bouwlogistiek aanleg spoor

VolkerRail is inmiddels gestart met de voorbereidende werkzaamheden op het kunstwerk.

Al het materiaal en werkverkeer zal bij via de N15Y en een tijdelijke oprit het kunstwerk op gaan en bij de Merseyweg (zuid) via een afrit er weer af. Door deze logistiek worden Theemsweg en Neckarweg zo veel mogelijk ontlast. Hierdoor zullen de N15Y (doorgaand verkeer over de Calandbrug richting Maasvlakte) en Merseyweg tot einde project afgesloten blijven, zoals nu al het geval is.

Omleiding doorgaand verkeer Calandbrug richting Maasvlakte blijft van kracht
Tot eind 2021 blijft de omleidingsroute voor verkeer over de Calandbrug met bestemming Maasvlakte van kracht. Het doorgaande verkeer wordt omgeleid via de rotonde Saarweg naar de Moezelweg, om ter hoogte van de Merwedeweg weer de A15 op te kunnen rijden.

Afsluiting Merseyweg verlengd tot voorjaar 2022

De Merseyweg (zuid) blijft tot voorjaar 2022 afgesloten. Verkeer wordt omgeleid via de Botlekweg en de Clydeweg. Het fietspad blijft beschikbaar.

Overzichtsfilm

De werkzaamheden aan het Theemswegtracé leveren reeds sinds de start van het project indrukwekkende beelden op. Een samenvatting van 2017 tot heden te zien is in dit filmpje.