Bereikbaarheid

VolkerRail gaat spoor Theemswegtracé bouwen

6 maart 2020
Hoe kunnen wij je helpen?

Havenbedrijf Rotterdam gunt VolkerRail - onderdeel van VolkerWessels – de aanleg van de bovenbouw van het nieuwe Theemswegtracé, onderdeel van de Rotterdamse havenspoorlijn. De start van de werkzaamheden wordt verwacht in de tweede helft van dit jaar.

Ondertekening contract Volkerrail Volkerwessel Theemswegtrace

V.l.n.r. Halbe Zijlstra (Algemeen directeur VolkerRail), Ben Hendriks (COO VolkerRail), Ronald Paul (COO Havenbedrijf Rotterdam) en Jeroen Steens (Manager Project Development Havenbedrijf Rotterdam)

De opdracht behelst de aanleg van het spoor, de bovenleidingen en diverse onderdelen van de treinbeveiligingssystemen. De onderbouw, een ruim vier kilometer lang traject van een betonnen viaduct en twee stalen boogbruggen, wordt sinds medio 2018 gebouwd door bouwcombinatie SaVe. De uitvoering vindt in nauwe afstemming met ProRail plaats.

Oplossing knelpunt

Het Theemswegtracé is een oplossing voor de problematiek bij de Calandbrug bij Rozenburg. Deze stalen hefbrug voor trein-, weg- en langzaam verkeer in het Rotterdamse havengebied is de verbindende schakel in de Betuweroute naar het Europese achterland. Voor de zeescheepvaart vormt de hefbrug de toegang naar de Brittanniëhaven.

Door de verwachte groei van het spoorvervoer en van het zeescheepvaartverkeer van en naar de Brittanniëhaven voorziet het Havenbedrijf een capaciteitsknelpunt voor het treinverkeer. De aanleg van het Theemswegtracé lost dit knelpunt op.

Theemswegtracé, haven Rotterdam

Theemswegtracé, haven Rotterdam

Betere doorstroming, duurzaam alternatief

Ronald Paul, Chief Operating Officer van het Havenbedrijf: “We investeren doorlopend in de bereikbaarheid van de Rotterdamse haven en de regio. De havenspoorlijn en daarmee het Theemswegtracé is daarvoor van groot belang. Goede verbindingen naar het achterland zijn essentieel voor de concurrentiepositie van de Rotterdamse haven. Betere benutting van de bestaande Betuwelijn is niet alleen nuttig vanuit economisch oogpunt. Goederenvervoer over spoor is ook milieuvriendelijk en veilig.''

Met de aanleg van het gehele Theemswegtracé is in totaal (voor onder- en bovenbouw) een investeringsbedrag gemoeid van circa € 300 miljoen (exclusief BTW). Volgens planning wordt het nieuwe tracé eind 2021 in gebruik genomen.