Header image
Mens & haven

Ons Rotterdamse DNA

1 december 2020
Hoe kunnen wij je helpen?

Geen woorden maar daden, hand in hand, met opgestroopte mouwen. Uitdrukkingen die de Rotterdamse aanpak kenmerken. Dat deze mentaliteit in ons DNA zit, werd afgelopen jaar meer dan ooit zichtbaar en voelbaar. Corona heeft de wereld op zijn kop gezet, maar de Rotterdamse haven draait door. Dag in, dag uit werd en wordt keihard gewerkt om Rotterdam, de regio en de BV Nederland te kunnen blijven voorzien van goederen. Nee we zijn er nog niet, maar deze mentaliteit geeft vertrouwen en hoop dat we er uiteindelijk samen uitkomen.

Gevolgen coronavirus

Het overgrote deel van alles wat u eet, draagt en gebruikt, komt binnen via onze haven. Daarmee vervullen we een belangrijke rol voor de lokale en landelijke werkgelegenheid en economie. Ook in de haven zijn de gevolgen van het coronavirus fors. Tot en met september was er negen procent minder overslag dan in dezelfde periode vorig jaar. Het derde kwartaal was dat iets beter dan het tweede kwartaal voor droge bulkgoederen en containers.

We zien aanzienlijk minder tankers in de haven als gevolg van de lage olieprijs en de volle opslagtanks. Er zijn ook honderd minder cruiseschepen, dus we zien ook minder toeristen in Rotterdam. De schepen die wel arriveerden, repatrieerden ruim vierduizend gestrande bemanningsleden. Helaas is ons voorbeeld maar mondjesmaat opgevolgd. Nog steeds bevinden duizenden zeelieden zich op de wereldzeeën zonder zicht op een reis huiswaarts.

Corona heeft de wereld op zijn kop gezet, maar de Rotterdamse haven draait door
Allard Castelein, CEO, Havenbedrijf Rotterdam

Compliment

Het toch nog grote aantal zeeschepen dat onze haven binnenkomt, betekent voor roeiers, loodsen en slepers dat zij ondanks corona dezelfde hoogstaande diensten verlenen. Ga er maar aan staan: aan boord van een schip stappen met alle risico’s van dien. Een groot compliment voor alle mensen die daar dag in dag uit een bijdrage aan leveren. Door corona wordt de toegevoegde waarde van onze havenindustrie zichtbaar. Zo levert de industrie kosteloos grondstoffen voor de productie van desinfecterende gel. Ook zijn ze leverancier van de spatschermen die we vandaag de dag overal zien.

De noodzaak om te investeren in projecten die de haven schoner en slimmer maken, is nu groter dan ooit. Dat levert minstens negenduizend tot vijftienduizend extra banen op en draagt zeven miljard euro bij aan het bruto binnenlands product. Hierdoor trekken we Nederland sneller uit de corona-recessie. En als ik terugkijk naar hoe we afgelopen jaar deze klus samen hebben geklaard, ben ik ervan overtuigd dat onze Rotterdamse mentaliteit ons ook volgend jaar verder brengt.