Slimme haven

22 windturbines op Maasvlakte 2

18 maart 2022
Dit artikel is verschenen in de Havenkrant
Hoe kunnen wij je helpen?

Op de buitenste rand van Maasvlakte 2 bouwt energieleverancier Eneco in opdracht van Rijkswaterstaat dit jaar 22 windturbines. Stroomopbrengst: genoeg voor het verbruik van ruim 150.000 huishoudens. Vijf vragen over (de bouw van) de nieuwe windmolens.

1. Wanneer begint de bouw van de turbines?

Half februari zijn de voorbereidende werkzaamheden gestart (zoals de aanleg van een ‘bouwweg’ over het sportstrand), zodat de molens vanaf half april kunnen worden opgebouwd. Volgens planning zijn de belangrijkste werkzaamheden klaar voor het begin van het stormseizoen op 1 oktober. Dan is de bescherming van de buitendijk van Maasvlakte 2 het hardst nodig, waardoor er in deze periode niet kan worden gebouwd. Vanaf 2023 levert het windpark alle stroom aan het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het ministerie gebruikt de stroom onder meer voor de verlichting van wegen, gebouwen en de bediening van bruggen en is daarmee meteen 100 procent duurzaam.

2. Hoe worden de windmolens in elkaar gezet en verankerd?

De windmolens verrijzen vanaf een ‘kraanopstelplaats’. Hier bouwen specialisten de molens vanaf de grond op, te beginnen met de fundering. Op het strand bestaat de fundatie uit een monopile; een buispaal met een dia[1]meter van wel 5 meter. Deze monopiles worden tot een diepte van soms wel 35 meter de grond in geslagen. Zo staan de windmolens straks stevig in de vloedlijn. De verankering in de harde zeewering bestaat uit een betonnen voet gestut door fundatiepalen. Zo zijn alle windmolens bestand tegen de zwaarste stormen.

3. Wat merken fietsers en automobilisten van de bouwactiviteiten?

Tijdens de bouw zijn de Prinses Máximaweg en het naastgelegen fietspad afgesloten voor autoverkeer en fietsers. Hierdoor zijn parkeerplaatsen P5 en P6 niet bereikbaar, net als het noordelijk gelegen ‘extensieve’ strand, ook wel het sportstrand genoemd. Automobilisten kunnen wel gebruikmaken van de Maasvlakteweg. Voor fietsers is er een speciale pendelbus richting het noordelijke deel van Maasvlakte 2. Het badstrand en parkeerplaatsen P1, P2 en P3 blijven open. Verloopt de bouw volgens planning dan zijn alle maatregelen vanaf eind 2022 voorbij.

Windpark op zee

4. Waar moeten gebruikers van het Maasvlaktestrand rekening mee houden?

Het badstrand blijft tijdens de bouw gewoon open. Hier kun je uitwaaien, zonnebaden, zwemmen of bijvoorbeeld vissen. Naaktrecreanten behouden hun vaste stek, maar kunnen voorlopig niet de rust opzoeken van het noordelijk gelegen sportstrand. Dit geldt ook voor golfsurfers; zij kunnen zo lang wel surfen bij het badstrand. Kitesurfen is sinds januari 2022 nergens meer toegestaan op het Maasvlaktestrand. Ter hoogte van het badstrand wordt dit voorlopig gedoogd. De komende jaren wordt onderzocht hoe het Maasvlaktestrand het beste gebruikt kan worden door de verschillende strandgebruikers en de effecten hiervan op de natuur. Daarna kan het gebruik worden vastgelegd in vergunningen.

5. En tot slot, wat zijn de gevolgen voor ‘bewoners’ van Maasvlakte 2, zoals vogels en vleermuizen?

In het windpark staat een vogelradar die vliegbewegingen in het gebied registreert. Vliegen er veel vogels, zoals tijdens de vogeltrek, dan worden de molens tijdelijk stilgezet. Extra aandacht is er voor broedkolonies van onder andere de kleine mantelmeeuw, de zilvermeeuw en de visdief. Ook is een aantal windmolens voorzien van een vleermuisdetector; zijn er veel vleermuizen actief, dan worden de molens tijdelijk uitgeschakeld.

Kijk voor de meest actuele informatie op: