Header image
Column

Container­-begrip

27 maart 2023
Hoe kunnen wij je helpen?
Column Allard Castelein, CEO Havenbedrijf Rotterdam

Ik vraag graag wat meer begrip voor de container. Deze metalen box is een fascinerend fenomeen. Niet voor niets eindigde de container in 2014 bovenaan in de verkiezing van de beste uitvinding van de afgelopen honderd jaar, georganiseerd door NRC en de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen.

Door spullen te vervoeren in stalen dozen met gestandaardiseerde maten is er sinds 1966 veel aan veiligheid en efficiëntie gewonnen. Producten zijn sneller in de winkels of bij de fabrie­ken waar ze moeten zijn en de kans op schade onderweg is ook veel kleiner.

Toch wordt er nog wel eens laatdun­kend gedaan als het gaat over contai­neroverslag in Rotterdam. Dan hoor je dingen als: ‘Het is alleen maar dozen schuiven en het doorvoeren ervan naar andere landen, zonder dat het ons waarde oplevert’.

Het afgelopen jaar zijn er maar liefst bijna 14,5 miljoen containers door onze haven gegaan. Een deel daarvan betreft spullen die we dagelijks kopen en gebruiken. Maar zo’n 60 procent van alle lading die per container arriveert, wordt in de regio Rijnmond bewerkt voor de doorreis. Goederen worden bijvoorbeeld opnieuw verpakt in kleinere hoeveel­heden. Of onderdelen worden geassembleerd tot eindpro­ducten. Allemaal toegevoegde waarde voor Nederland. Datzelfde geldt voor de banen van de mensen die de contai­ners in Nederland vervoeren, opslaan en repareren.

ONZE UITDAGING: HET CONTAINER­VERVOER ZO DUURZAAM MOGELIJK MAKEN
Allard Castelein, CEO, Havenbedrijf Rotterdam

De economische waarde van con­taineroverslag is dus groot. Daarom doen we investeringen die het in de toekomst mogelijk maken nog meer containers via Rotterdam te vervoeren. Zo leggen we in de Prinses Amaliaha­ven twee kilometer nieuwe kade aan, goed voor jaarlijks vier miljoen extra containers. Onze uitdaging is om het vervoer van containers via Rotterdam zo duur­zaam mogelijk te maken. Daar zijn we al flink mee op streek. De terminals werken al veel met elektrische apparatuur en ook in het vervoer van en naar onze haven worden steeds meer emissies vermeden door elek­trificatie, het gebruik van alternatieve brandstoffen en bijvoorbeeld walstroom voor de schepen.

In het artikel op pagina 5 in deze Havenkrant lees je hoe de reis van zo’n container nu precies verloopt. Hopelijk draagt ook dat weer bij aan een stukje ‘containerbegrip’ bij ons allen.