Column

Op de schouders van Pieter Caland

22 maart 2022
Dit artikel is verschenen in de Havenkrant
Hoe kunnen wij je helpen?

Allard Castelein, president-directeur Havenbedrijf Rotterdam, over Pieter Caland, die 150 jaar geleden aan de wieg stond van de Nieuwe Waterweg, de toegangspoort van de Rotterdamse haven.

Nieuwe Waterweg 150 jaar geleden

Ik stel me graag voor hoe het geweest moet zijn: de passage van de Richard Young door de Nieuwe Waterweg op 9 maart 1872, 150 jaar geleden. Eerder voeren er al vissersschepen door het pas gegraven kanaal, maar een zeeschip met een dikke rookpluim erboven? Dat was toch iets van een andere orde. Hier arriveerde de toekomst. Letterlijk, want door de opening van de Nieuwe Waterweg kon Rotterdam uitgroeien tot de wereldhaven die ons zoveel voorspoed, werkgelegenheid en welvaart bracht.

De Nieuwe Waterweg hebben we vooral te danken aan de visie en het doorzettingsvermogen van één man: waterstaatsingenieur Pieter Caland (1826-1902). Tegen alle weerstand in kreeg hij dit door velen als onuitvoerbaar geachte project toch voor elkaar. En wat dat betreft kunnen we een rechte lijn trekken van Calands tijd naar 2022. De Nieuwe Waterweg was een visionair antwoord op een vraagstuk van toen: hoe houden we de haven toegankelijk voor zeeschepen, zodat we kunnen concurreren met andere haven steden?

Nieuwe Waterweg

De uitdaging die ons vandaag de dag bezighoudt, vraagt om minstens zoveel visie, lef en groots durven denken: hoe maken we de omslag naar een schone en slimme haven die ook in de toekomst onze economie draaiend houdt en ervoor zorgt dat 350 miljoen Europeanen op tijd hun spullen krijgen? Er gebeurt al ongelooflijk veel in onze haven. Zo worden er huizen en kassen verwarmd met restwarmte uit de haven, werken we aan CO2-opslag onder de Noordzee en bouwen we windmolens voor schone energie. Ook leggen we (zee)schepen aan de stekker, experimenteren we met de elektrificatie van industriële processen, werken we aan het importeren, opwekken en transporteren van (groene) waterstof en zetten we in op recycling en hergebruik. Dat doen we natuurlijk niet alleen, maar in nauwe samenwerking met bedrijven in het havengebied, en verschillende bedrijven in binnen- en buitenland. Daarmee is onze haven niet alleen een logistiek knooppunt voor scheepvaart en goederen, maar tegelijkertijd een broedplaats voor innovatie, nieuwe technologieën en experimenten, waar we met bedrijfsleven en de Calands van nu, bouwen aan de wereldhaven van morgen.