Werk in de haven

Scheepsbranden bestrijden in de Rotterdamse haven

01 december 2020
Dit artikel is verschenen in de Havenkrant
Hoe kunnen wij je helpen?

Brand op zee? Dan wordt een speciaal team ingevlogen. Daar hoort een zware training bij die Officier van Dienst Rob Altena van het Havenbedrijf Rotterdam volgde.

Op 6 maart 2018 sloeg het noodlot toe op de Maersk Honam. Terwijl het containerschip over de Arabische Zee voer, brak er brand uit in het laadruim. Tijdens het drama dat zich ontvouwde, kwamen vijf bemanningsleden om, vielen talloze gewonden en dreef het schip nog bijna drie maanden smeulend op zee rond.

24/7 paraat

Om dit soort rampen op de Noordzee in de kiem te smoren, beschikt Nederland over een scheepsbrandbestrijdingsteam, de Maritime Incident Response Group (MIRG). Dit samenwerkingsverband van kustwacht, brandweer en Havenbedrijf Rotterdam staat 24/7 paraat om in actie te komen. ‘Een uur nadat de kapitein alarm heeft geslagen bij de kustwacht, zijn wij onderweg in een heli’, vertelt Rob Altena. ‘Wij’ zijn in dit geval: twee experts van de brandweer en een Officier van Dienst van Havenbedrijf Rotterdam. ‘Gedrieën vormen we het assessmentteam dat ter plekke poolshoogte neemt welke inzet van mensen en middelen nodig is. Daarna volgen de brandweermannen en brandweervrouwen van het Fire Fighting Team. In totaal kunnen we wel vijftien mensen laten invliegen.’ Vanuit de helikopter laten de teamleden zich hoisten - ze laten zich met een lier op het schip zakken. Iets wat je niet onvoorbereid doet. Daarom volgen alle leden van het MIRG-team een uitgebreid trainingsprogramma. ‘Je oefent niet alleen de landing op het schip, maar ook hoe je in een overlevingspak ontsnapt uit een neergestorte heli die volloopt met water. Ik ben een thrill seeker, maar dit vond zelfs ik best even spannend.’