Havenmeester

Wat merken schepen van windmolens op zee?

30 mei 2022
Dit artikel is verschenen in de Havenkrant
Hoe kunnen wij je helpen?

Vanaf de Maasvlakte lijkt de Noordzee wel oneindig. Ruimte genoeg voor een vrije doorvaart van schepen zou je denken. Maar door windparken op zee is dat net even anders.

Windmolens op zee

Deze grote molens vormen obstakels waar schepen niet zomaar langs kunnen varen. Windparken worden niet zomaar ergens op zee gebouwd. De gevolgen voor het milieu worden onderzocht én de impact op de scheepvaartveiligheid. De locatie wordt getoetst aan allerlei regels over de minimale afstanden van windparken tot scheepvaartroutes.

Schepen kleiner dan 24 meter mogen onder strikte voorwaarden (waarop streng wordt toegezien) wel door drie windparken op de Noordzee varen. Grotere schepen moeten vaarroutes nemen om de windparken heen. Het gevolg is: drukkere vaarroutes met meer schepen die elkaar moeten kruisen, waardoor de kans op aanvaringen groter is. Daar komt bij: windturbines reflecteren een deel van de radarsignalen, waardoor schepen achter een windmolen tijdelijk van de radar kunnen verdwijnen. Toch is er geen reden voor paniek. Omdat alle risico’s van windparken op zee bekend zijn, worden extra maatregelen genomen om ongelukken te voorkomen. Denk aan sensoren bij windparken voor toezicht op de schepen. Ook houdt de Kustwacht een oogje in het zeil en is er extra verkeersbegeleiding voor de kapiteins. Hierdoor blijven de vaarroutes veilig, ook als ze langs een windpark op zee leiden.