Bereikbare haven

Van de weg naar het water

08 juni 2021
Dit artikel is verschenen in de Havenkrant
Hoe kunnen wij je helpen?

De Rotterdamse haven wil zoveel mogelijk goederenstromen richting ‘achterland’ van de weg naar het water verplaatsen. Dus méér binnenvaartschepen, mínder vrachtwagens. Want: beter voor het milieu en de filedruk. Zeven manieren om dit voor elkaar te krijgen.

Brug met auto's en vrachtwagen, eronderdoor vaart een binnenvaartschip met containers

Er komen per dag tienduizenden zeecontainers aan in de Rotterdamse haven. De reis is dan nog niet voorbij, want vrachtwagens, binnenvaartschepen en treinen vervoeren de containers tot ver in Europa. Vervoer per binnenvaartschip heeft de voorkeur: het is goedkoper, zorgt voor minder verkeer en minder CO2-uitstoot. De Rotterdamse haven stimuleert daarom op verschillende manieren het goederenvervoer via de binnenvaart. 

1. Vaste dienstregeling binnen Rotterdam Corridor 

Vrachtwagens rijden af en aan in de Rotterdamse haven om containers af te leveren en mee te nemen. De binnenvaart is een goed alternatief voor veel containertransport. Een voorbeeld hiervan is de zogenoemde ‘Rotterdam Corridor’. Binnen dit samenwerkingsverband is een vaste dienstregeling opgetuigd voor binnenvaartschepen die pendelen tussen de diepzeeterminals op de Maasvlakte en de terminals in de Botlek en Waalhaven. Zo bundelen zij ladingen van verschillende verladers en besparen hiermee jaarlijks 60.000 truckbewegingen en 3 ton CO2-uitstoot. ‘Voor verladers zijn die vaste tijdstippen belangrijk. Zo kunnen ze een betrouwbare planning maken en zorgen dat containers op tijd hun bestemming bereiken’, zegt Arwen Korteweg, business manager Logistiek van Havenbedrijf Rotterdam. ‘Dat lukt alleen door samen te werken en goede afspraken te maken.’ 

2. Containers verzamelen op transferia

In Alblasserdam is in 2015 een containertransferium aangelegd langs de A15. Vrachtwagens en binnenvaartschepen die vanuit het achterland komen, leveren hier jaarlijks tienduizenden containers af. Deze worden op de terminal BCTN Alblasserdam gebundeld en per binnenvaartschip van en naar de Rotterdamse haven vervoerd. Arwen: ‘Het is een overstappunt voor vrachtwagens en binnenvaartschepen die containers lossen en laden in Alblasserdam. De schepen varen op vaste tijden van en naar de diepzeeterminals op de Maasvlakte.’ 

3. Inzetten op grotere binnenvaartschepen 

Binnenvaartschepen zijn er in vele soorten en maten. Een Kempenaar van 63 bij 7 meter kan 32 containers vervoeren en op Rijnschepen van 135 bij 17 meter passen wel 500 containers, vergelijkbaar met 250 vrachtwagens. Doordat zeeschepen steeds groter worden, kunnen de binnenvaartschepen meegroeien. Dat komt de efficiëntie van het vervoer over water uiteindelijk ten goede.  

4. Steeds betere vaarwegen 

Het vaarwegennetwerk in Nederland en Europa wordt steeds beter. Kleine binnenvaartschepen kunnen al ongehinderd naar Parijs varen. Met de verbreding van de noordtak van de Seine kunnen grotere binnenvaartschepen daar straks ook terecht. Het mooie aan de vaarwegen (in tegenstelling tot de autowegen) is: daar is nog wel genoeg capaciteit. Het aantal schepen op de vaarwegen kan worden verdubbeld. Arwen: ‘Met de Rijn hebben we een fantastische, ononderbroken vaarsnelweg van Rotterdam helemaal tot Basel!’  

5. Binnenvaart koesteren 

Een haven kan niet zonder binnenvaartschepen, en andersom. Daarom investeert de Rotterdamse haven in faciliteiten om de binnenvaart te behouden. Zo zijn de ligplaatsen met walstroom voor de binnenvaart in de Maashaven en de Maaskade vernieuwd. Arwen: ‘De binnenvaart is onderdeel van de stad, het heeft een zekere charme. Ga maar eens varen op de Maas met de watertaxi of waterbus. Als de binnenvaartschepen je passeren, zie je hoe mooi en indrukwekkend dat is vanaf het water.’

6. Nog beter plannen 

Containers doen dertig dagen over de reis Azië-Rotterdam. ‘En daarna moeten ze vaak zo snel mogelijk op de plaats van bestemming zijn’, zegt Arwen. Een goede planning is dan cruciaal. Om zeecontainers efficiënter van Rotterdam naar het achterland te vervoeren per binnenvaartschip, ontwikkelt Nextlogic een planningssysteem voor de Rotterdamse haven. Deze integrale planning levert de terminals en binnenvaartvervoerders een besparing op van twintig procent in verblijftijd en geeft planners meer zekerheid en rust.  

7. Subsidies 

Steeds meer verladers weten de weg naar water te vinden. Het containervervoer per binnenvaart in Nederland is flink toegenomen. ‘De binnenvaart vervoert jaarlijks 3 miljoen containers van en naar de Maasvlakte. Dat is veel’, zegt Arwen. ‘Maar toch groeit de containerbinnenvaart minder hard dan we hadden gehoopt.’ Daarom probeert de overheid verladers met subsidies te verleiden om meer goederen op binnenvaartschepen te laden in plaats van trucks. Immers: beter voor het milieu en de drukte op de weg. 

Containervervoer in cijfers 

  • Een vrachtwagen vervoert 2 à 3 containers, een trein 80 en een binnenvaartschip kan wel 500 containers vervoeren. 
  • 33 procent van de containers gaat via de binnenvaart, 11 procent per trein en 56 procent via trucks tussen de Rotterdamse haven en het achterland. 
  • In 2020 is van en naar de Rotterdamse haven 150 miljoen ton goederen per binnenvaart vervoerd. Daarvan wordt ruim 30 miljoen ton goederen getransporteerd in containers.  
  • Jaarlijks bezoeken 74.000 binnenvaartschepen met goederen de haven van Rotterdam; 16.000 daarvan zijn beladen met containers.