Header image
Hoe kunnen wij je helpen?

Bekijk de actuele informatie. Denk hierbij aan waterstand, stroming, wind en zicht.

Weather & Tide

Dit dashboard biedt nauwkeurige, realtime hydro/meteoinformatie vanuit verschillende bronnen. De getoonde informatie kun je selecteren via het tandwiel icoon.

Lange Termijn Tijpoort Viewer

Deze viewer geeft inzicht in de mogelijke horizontale tijpoorten aan de hand van het astronomische getij.

Schepen die de haven van Rotterdam aanlopen, raadplegen weer-en getij informatie van het havengebied. In samenwerking met Rijkswaterstaat beheert Havenbedrijf Rotterdam meetnetten in de haven van Rotterdam. Op deze pagina vind je verschillende applicaties waarop metingen en verwachtingen te vinden zijn.

Weather & Tide

Dit dashboard geeft actuele, voorspelde en astronomische hydro meteo informatie. Je kunt de verschillende aspecten naar wens selecteren aan de hand van het tandwielicoon in de applicatie. Denk aan waterstanden, stroming, zoutgehalte, windsnelheid, windrichting en zicht. Het is nu ook mogelijk om waterstanden t.o.v. Approximate Lowest Astronomical Tide (ALAT) te bekijken. Gebruik hiervoor de NAP/ALAT-switch bovenin het dashboard.

Meer informatie over weer en getij