Marktvisie

Hoe kunnen wij je helpen?

De haven van Rotterdam is de motor van de Nederlandse economie. Veiligheid, duurzaamheid, innovatie en digitalisering spelen een grote rol in de infrastructuurbeheer- en investeringsprojecten in het havengebied. 

VEILIGHEID

De Rotterdamse haven heeft de ambitie om de meest veilige en efficiënte haven van de wereld te zijn en werkt hier voortdurend aan. Dit vereist goede samenwerking, waartoe de haven diverse activiteiten onderneemt.

illustratie veiligheid

DUURZAAMHEID

De Rotterdamse haven heeft de ambitie om de meest duurzame haven ter wereld te zijn. Projecten die bijdragen aan het 'groener' maken van de industrie en logistiek en de kwaliteit van de leefomgeving worden door het Havenbedrijf ter hand genomen.

Illustratie veiligheid

INNOVATIE

Rotterdam wil 's werelds slimste haven zijn. Om onze koppositie te behouden moeten we blijven vernieuwen. Innovatie is een cruciaal middel om de beoogde veranderingen in energietransitie en digitalisering in Rotterdam te realiseren.

Illustratie innovatie

DIGITALISERING

De digitaliseringsinitiatieven van het Havenbedrijf Rotterdam hebben betrekking op het beter beheer en management van de haven en haveninfrastructuur (onze kerntaken) of het initiatief draait om beter inzicht in of de efficiëntie van logistieke processen.

illustratie digitalisering