Adviesdiensten voor andere havens

Hoe kunnen wij je helpen?

In de haven van Rotterdam bieden we een groot scala aan adviesdiensten om klanten en partners wereldwijd te ondersteunen. We zijn een betrouwbare partner met bewezen ervaring in het succesvol helpen van klanten zoals havens, overheden en besloten vennootschappen. Onze adviesdiensten zijn onder te verdelen in drie hoofdcategorieën: strategie, innovatie en havenbeheer.

Strategie

Op basis van uitgebreide analyse van de markttrends en -ontwikkelingen kunnen we je adviseren over de strategische opties en plannen voor je haven of industrieel complex. Wil je je haven verder ontwikkelen, nieuwe bedrijfsmodellen bepalen, merkbekendheid vergroten of een voormalig havengebied herstructureren?

Onze strategische ondersteuning omvat:

 • marktpositionering en waardepropositie
 • een algemeen plan ontwikkelen of beoordelen
 • corporate governance en het institutioneel kader
 • economie (opstellen van scenario's, prognoses en concurrentieanalyse)
 • beheer, controle en rapportage van internationale projecten en portfolio
Icon Digital

Innovatie

In de snel digitaliserende wereldeconomie van vandaag is innovatie essentieel. Maar hoe digitaal volwassen is jouw organisatie? Nadat met onze Digital Maturity Assessment Tool de huidige status is vastgesteld, kunnen we je helpen om de digitaliseringsdoelen vast te stellen, overeenkomstig met je strategische ambities voor de toekomst.

Onze experts volgen innovaties en wetenschappelijke onderzoeksprojecten op het gebied van slimme havens op de voet. Profiteer van hun aanbevelingen over hoe je je digitale route stap voor stap kunt volgen, met onder andere advies over de allernieuwste digitale oplossingen voor havengerelateerde en logistieke processen.

Energietransitie

Een andere belangrijke trend is energietransitie. Ter ondersteuning van de energietransitie hebben we een aanpak in 4 pijlers ontwikkeld om je te helpen een CO2-neutrale haven te worden:

 1. efficiëntie en infrastructuur
 2. nieuw energiesysteem
 3. nieuw grondstoffen- en brandstofsysteem
 4. duurzaam transport

Innovatie stimuleren

Of je nu een gevestigd bedrijf bent, een start-up of scale-up, of nog in de conceptfase zit, de haven van Rotterdam kan je bij elke stap in je innovatieproces helpen: van ideevorming tot validatie en van acceleratie tot groei. We helpen je om je innovatie stevig in je interne organisatie te verankeren, een innovatie-ecosysteem te bouwen en nieuwe ideeën en oplossingen te onderzoeken via proof of concepts en pilotprojecten.

Scholing & training

Innovatie begint natuurlijk met de juiste kennis en vaardigheden. Daarom biedt de haven van Rotterdam een scala aan beroepsgerichte cursussen op het gebied van havenbeheer en leiderschap. We kunnen al onze cursussen aanpassen aan je specifieke behoeften. De cursussen worden gegeven in Rotterdam of elders.

Icon education

Havenbeheer

Nautische veiligheid en efficiëntie

Nautische veiligheid en efficiëntie zijn belangrijke onderdelen van havenbeheer en -activiteiten. Onze relevante diensten omvatten onder andere advies over:

 • activiteiten en verantwoordelijkheden van de Havenmeester
 • veilig en efficiënt afhandelen van scheepvaartverkeer
 • nautische wetgeving
 • incident response en controle op het water

Commerciële ondersteuning

Maar ons aanbod van strategische adviesdiensten voor havenbeheer gaat veel verder dan alleen het nautische aspect. Wil je de concurrentiepositie van je haven versterken? Hierbij kunnen we je helpen met advies op het gebied van commerciële ontwikkeling en marketing, zoals het aangaan van contracten en haalbaarheidsonderzoeken. Om je te helpen de rentabiliteit van je project te optimaliseren, beoordelen we investeringsvoorstellen en prijsstrategieën en werken mee aan het definiëren van nieuwe bedrijfsmodellen. En geen enkel strategisch bedrijfsplan is compleet zonder effectieve risicoanalyse, beheer en aansprakelijkheid.

Icon participation

Vastgoed

Een haven of industrieel complex is een waardevol vastgoedbezit. Met ons Asset Management Maturity Model beoordelen we eerst je huidige situatie. Vervolgens kunnen we een strategie ontwikkelen en implementeren om de functionaliteit en capaciteit van je vastgoed volledig te waarborgen op basis van betrouwbaarheid, beschikbaarheid, onderhoudbaarheid, veiligheid, gezondheid en milieu (RAMSHE), en de prestaties, risico's en kosten van de gehele levenscyclus bewaken.

Duurzaamheid en milieu

Onze adviesdiensten inzake milieu en duurzaamheid maken ook deel uit van onze oplossingen voor havenbeheer en omvatten het volgende:

 • ruimtelijke ordening
 • bereikbaarheid van het achterland van een havengebied
 • procedures milieueffectrapportage (MER)
 • procedures vergunningen
 • geluid, luchtkwaliteit en/of veiligheid

Contractbeheer

De haven van Rotterdam biedt ook adviesdiensten op het gebied van technisch beheer voor de infrastructuur van je haven, met onder andere advies over opstellen van, toezicht op en uitvoering van contracten.

Betrokkenheid van stakeholders

We kunnen je helpen bij stakeholderbetrokkenheid (stakeholders op alle niveaus, zowel publieke sector als private sector, van lokaal tot internationaal). Dit doen we door in nauwe samenwerking met je eigen organisatie geïntegreerde communicatie, beleid en middelen te ontwikkelen.

Icon advisory