Header image

Energie en elektriciteit

Betrouwbare, betaalbare en duurzame energie voor Europa

11 mei 2021
Hoe kunnen wij je helpen?

De energie-industrie in Rotterdam profiteert van de logistieke voorzieningen voor de aanvoer van energiegrondstoffen, de beschikbaarheid van voldoende koelwater, een goed ontwikkeld hoogspanningsnet en de aanwezigheid van een groot petrochemisch cluster met een omvangrijke energiebehoefte.

Als gevolg van de strategische ligging en de bestaande energievoorzieningen, speelt de haven een belangrijke rol in de overgang naar een meer duurzame en koolstofarme energievoorziening. 

Met 5 energiecentrales is er een gezamenlijk opgesteld vermogen van 3,9GW gevestigd. Deze energiecentrales zullen ook in de toekomst een belangrijke rol blijven spelen om, in combinatie met uitbreidingen in zon en wind productie, de haven, Nederland en Europa van elektriciteit te voorzien. Zo wordt er gewerkt aan verschillende plannen om CO2-vrije energie- en elektriciteitsvoorziening mogelijk te maken. 

Daarnaast is in de afgelopen jaren flink geïnvesteerd in hernieuwbare energie in de haven, namelijk (2023 cijfers).

  • Wind in de haven: +/-330MW geïnstalleerd windvermogen.
  • Momenteel wordt gewerkt om de diverse aanlandingen van wind op zee mogelijk te maken. We verwachten 7.4GW aan aanlandingen te kunnen faciliteren voor 2030. Dat is 35% van alle wind projecten op zee in Nederland.
  • Zon: +/-90MWp geïnstalleerd vermogen.

Samen met netbeheerders Stedin en Tennet wordt gewerkt aan diverse projecten om het elektriciteitsnet te verzwaren. Dat is nodig om verdere verduurzaming van de haven mogelijk te maken.