Zandzakken bij gebouwen, trafostations en andere assets

27 mei 2022
Hoe kunnen wij je helpen?

Je kunt een gebouw tegen een overstroming beschermen door tijdelijk zandzakken te gebruiken. Dit is een maatregel die vaak en effectief wordt toegepast.

  • Toepasbaar bij gebouwen, nutsvoorzieningen, producten, goederen, fabrieken, installaties, infrastructuur en materieel;
  • Crisisbeheersing;
  • Tijdelijke maatregel;
  • Kleine investering;
  • Voorkomt economische schade;
  • Toepasbaar bij overstromingsdiepte tot ca. 50 cm.
Zandzakken bij gebouwen, trafostations en andere assets

Neem voldoende tijd om deze maatregel voorafgaand aan een overstroming op te bouwen. Het werken met zandzakken en andere tijdelijke keringen vraagt om goede organisatie met betrekking tot het voorraadbeheer, de opslag en het benodigde personeel.

Terug naar het overzicht.

Deze maatregelen kun je nemen om je waterveiligheidssituatie te verbeteren. Het gaat hierbij om generieke omschrijvingen van maatregelen. Heb je vragen over het toepassen van de maatregelen op jouw terrein, neem dan contact op met het Waterveiligheidsteam.

Aan de maatregelen kunnen geen rechten worden ontleend, zie ook de disclaimer.